DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Aicinām apgūt profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskās darbības pamati”

08.08.2023
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības centrs aicina pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmai “Pedagoģiskās darbības pamati” (120 st.). Programmas mērķauditorija: profesionālās izglītības un vispārizglītojošo skolu pedagogi un prakšu vadītāji, interešu izglītības pedagogi bez pedagoģiskās izglītības.

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju iegūt pedagoģisko izglītību, apgūt darbam nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences lietpratībā un darba vidē balstīta izglītības procesa īstenošanai. Pēc programmas apguves tiek izsniegts sertifikāts, kas dod tiesības veikt pedagoģisko darbību.

Pieteikšanās tiešsaistē līdz 2023. gada 21. augustam:

https://du.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitiba-pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide-du/

Nodarbību sākums 2023. gada 22. augustā. Studijas notiks atbilstoši  KĀRTĪBAI PAR ATTĀLINĀTO STUDIJU ORGANIZĒŠANU UN ĪSTENOŠANU DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS UN PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (15.06.2023. rīkojums Nr. 4-4/K/2023/9).

Sīkāka informācija par programmu un mācību maksu, rakstot uz e-pastu ilze.kacane@du.lv.

Ilze Kačāne

DU Mūžizglītības centrs

Vienības iela 13–124