DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Aicinām apgūt profesionālās kompetences pilnveides programmu „Pedagoga – karjeras konsultanta darba organizēšana un vadīšana”

08.09.2023
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības centrs aicina pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmai “Pedagoga – karjeras konsultanta darba organizēšana un vadīšana” (120 st.). Programmas mērķauditorija: profesionālās izglītības un vispārizglītojošo skolu pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, lai iegūtu tiesības veikt pedagoga karjeras konsultanta pienākumus.

Programmas mērķis: pilnveidot pedagogu, karjeras izglītības īstenotāju, profesionālo kompetenci, lai karjeras izglītību varētu veiksmīgi īstenot izglītības iestādē, izvērtējot sociālos, ekonomiskos procesus globālā un lokālā kontekstā. Pēc programmas apguves tiek izsniegts sertifikāts, kas dod tiesības veikt pedagoga karjeras konsultanta pienākumus.

Pieteikšanās tiešsaistē līdz 2023. gada 22. septembrim:

https://du.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitiba-pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide-du/

Nodarbību sākums 2023. gada 26. septembrī.

Studijas notiks atbilstoši  KĀRTĪBAI PAR ATTĀLINĀTO STUDIJU ORGANIZĒŠANU UN ĪSTENOŠANU DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS UN PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (15.06.2023. rīkojums Nr. 4-4/K/2023/9).

Sīkāka informācija par programmu un mācību maksu, rakstot uz e-pastu ilze.kacane@du.lv.

Ilze Kačāne

DU Mūžizglītības centrs

Vienības iela 13–314