DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Aicinām apgūt pirmsskolas satura un didaktikas profesionālās pilnveides programmu

08.02.2024
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības centrs aicina vispārizglītojošo skolu pedagogus, kuri vēlas strādāt pirmsskolā, bet kuriem nav atbilstošas izglītības, pieteikties pirmsskolas satura un didaktikas profesionālās pilnveides programmai “Skolotāja profesionālās kompetences pilnveidošana pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai” (160 st.).

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju pedagogiem apgūt darbam pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences, lai veidotu bērncentrētu vidi un veiksmīgi īstenotu lietpratībā balstītas mācības.

Pieteikšanās tiešsaistē līdz 2024. gada 8. martam: https://forms.gle/CyKUWSPbdzWKmGgM9

Nodarbību sākums: 2024. gada 23. martā.

Studijas notiks atbilstoši  KĀRTĪBAI PAR ATTĀLINĀTO STUDIJU ORGANIZĒŠANU UN ĪSTENOŠANU DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS UN PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (15.06.2023. rīkojums Nr. 4-4/K/2023/9).

Papildu informācija par programmu, rakstot uz e-pastu ilze.kacane@du.lv vai oksana.kovzele@du.lv .

Ilze Kačāne

DU Mūžizglītības centrs

Vienības iela 13–314