DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Matemātisko pētījumu centrs tika dibināts 2010. gadā kā Matemātikas katedras pētnieciskā struktūrvienība. 2015. gadā Matemātisko pētījumu centrs tika iekļauts Tehnoloģiju departamenta sastāvā. Matemātisko pētījumu centra galvenie pētniecības virzieni ir parasto diferenciālvienādojumu nelineāras robežproblēmas, gēnu regulējošo sistēmu matemātiskie modeļi un diskrēta laika dināmiskās sistēmas. Matemātisko pētījumu centrā tiek veikti pētījumi arī lineārajā algebrā, grafu teorijā, matemātiskajā bioloģijā un matemātikas izglītībā.