DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs (IMC) dibināts 2004. gadā, īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu un apvienojot Fizikas katedras zinātniskās laboratorijas. Idejas autors un īstenotājs bija profesors Guntis Liberts, kas savu dzīvi ziedoja zinātnei. 2007. gadā centrs tika nosaukts viņa vārdā. Pašreiz centrs nodarbojas ar zinātniskajiem pētījumiem dažādos virzienos (nanotehnoloģijas, hologrāfija, plānu kārtiņu pētījumi, u.c.), tiek attīstīta sadarbība ar biologiem un mediķiem. Centrā tiek īstenoti vairāki ES projekti un LZP granti, notiek bakalauru, maģistrantu un doktorantu apmācība un zinātnisko darbu izstrāde.

G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centra galvenās pētījumu tēmas

  • nanostrukturēti funkcionāli materiāli;
  • nanobiosensorika;
  • digitālās hologrāfiskās ieraksta metodes;