DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Valsts un civilā aizsardzība

"Civilajā aizsardzībā un katastrofu pārvaldībā iesaistīto personu darba organizācijas un vadīšanas pamati"
"Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem"