DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Fakultātes vēsture

dalies:
drukā:

Pārveidojot 1991. gadā izveidoto Ekonomikas nodaļu, 2001. gada 1. oktobrī tika izveidota Sociālo zinātņu fakultāte. Lai arī bijušās Ekonomikas nodaļas, kas tagad lepni var saukties par Sociālo zinātņu fakultāti, vēsture ir vēl pavisam neilga, bakalaura un maģistra studiju programmas absolventi jau ir paspējuši sevi pierādīt strādājot daudzās komercfirmās, bankās, ieņēmumu dienestā un citās valsts institūcijās, kā arī, pasniedzot ekonomiku dažādās Latvijas augstskolās.

Studiju programmas fakultātē nodrošina kopskaitā ap 50 docētāji, no tiem 12 profesori un 18 asociētie profesori. 61% fakultātes docētājiem ir piešķirts doktora grāds. Studiju procesā tiek iesaistīti arī vieslektori no Polijas un Zviedrijas. Fakultātē studē ap 1000 pilna un nepilna laika bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studējošie.