DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
27.10.2022
dalies:
drukā:

2022. gada 23. novembrī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Fizikas un astronomijas promocijas padomes atklātā sēdē, 130.auditorijā, Parādes ielā 1a, Daugavpilī 

JĀNIS SNIĶERIS

aizstāvēs promocijas darbu „Mikro un nano struktūru iegūšana uz metālu un metālu kompozītmateriālu plāno kārtiņu virsmām ar fokusētu elektronu starojumu” zinātniskā doktora grāda, zinātnes doktors (Ph.D.) fizikā un astronomijā iegūšanai.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs:

Dr. phys., vad. pētn. Vjačeslavs Gerbreders (Daugavpils Universitāte, Latvija);

Oficiālie recenzenti:

profesors, Dr.sc.ing. Andris Šutka (Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija);

profesors, Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš (Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija); 

vadošais pētnieks Dr.phys. Boriss Poļakovs (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvija)

Jāņa Sniķera promocijas darbs „Mikro un nano struktūru iegūšana uz metālu un metālu kompozītmateriālu plāno kārtiņu virsmām ar fokusētu elektronu starojumu”

Jāņa Sniķera promocijas darba kopsavilkums

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī un www.du.lv

 

Papildu informācija:
DU Zinātņu daļa
t.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv