DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
05.03.2022
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes atklātā sēdē 2021. gada 5. martā

EDMUNDS ČIŽO

aizstāvēja promocijas darbu

Eiropas Savienības valstu finanšu attīstības izmaiņu ietekme uz ekonomisko izaugsmi laika periodā no 1995. gada līdz 2017. gadam”

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.sc.soc, profesors Vladimirs Meņšikovs (Daugavpils Universitāte, Latvija).

Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, atturas – 0. Ar Ekonomikas un uzņēmējdarbības promocijas padomes lēmumu Edmundam Čižo piešķirts zinātniskais doktora grāds zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkā, Parādes ielā 1, Daugavpilī.

Papildu informācija:
Zinātņu daļa
Tālr.: 654 25452
e-pasts: zinda@du.lv