DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Izvēlne

DIGITALIZĀCIJAS INICIATĪVAS STUDIJU KVALITĀTES PILNVEIDEI AUGSTSKOLU STRATĒĢISKAS SPECIALIZĀCIJAS JOMĀS

15.11.2022
dalies:
drukā:
Projekta nosaukums:Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskas specializācijas jomās
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs:8.2.3.0/22/A/005
Finansējošais fonds:ESF
Projekta partneri: Daugavpils Universitāte, Latvijas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ventspils Augstskola, Biznesa Augstskola “Turība”, SIA “WeAreDots” un SIA “Baltijas Datoru akadēmija”
Statuss:Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums:01.11.2022
Projekta noslēguma datums:31.12.2023
Finansējuma piešķīrēja nosaukums:Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā:Jānis Kudiņš
Projekta kopējais finansējums:
2,052,269.47 EUR, Daugavpils Universitātei projekta īstenošanai paredzētā daļa ir 199 996.86  EUR   
Projekta kopsavilkums
Projekta konsorcijā ir iesaistītas sešas Latvijas augstākās izglītības iestādes un divi komersanti, kopumā konsorcijā ietilpst astoņi partneri, kas vienojušies par kopīgiem mērķiem un sadarbības jomām digitālo iniciatīvu ieviešanā un digitālo kompetenču stiprināšanā. Konsorcija jeb partnerības vadošais partneris ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, kas apvienojis pārējos septiņus partnerus: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Ventspils Augstskolu, Biznesa Augstskolu “Turība”, SIA “WeAreDots” (turpmāk tekstā – DOTS) un SIA “Baltijas Datoru akadēmija” (turpmāk tekstā – BDA), kā arī vairākās projekta aktivitātēs ir iestāstīta Latvijas Lauksaimniecības Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra “Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža”. Kā vienojošs faktors projektā visām augstskolām ir ieviest digitālās iniciatīvas katras augstākās izglītības iestādes stratēģiskās specializācijas jomās. Stratēģiskās jomas regulējums noteikts Augstskolu likuma 3. pantā un Ministru Kabineta rīkojuma projektā “Par valsts augstskolu stratēģisko specializāciju”.
 
Projekta mērķis ir stiprināt digitālo kapacitāti un ieviest digitālās iniciatīvas sešās Latvijas augstskolās to
stratēģiskās specializācijas jomās, integrējot tehnoloģiskos risinājumus studiju kursu saturā un procesā.
Projekta ietvaros tiks stiprinātas studentu digitālās kompetences, tiks stiprināta kapacitāte mākslīgā
intelekta un mašīnmācīšanās jomā, izstrādāta un ieviesta vienota digitālo kompetenču vērtēšanas sistēma,
kā arī izveidots vienots digitāls risinājums pārbaudījumu procesa nodrošināšanai. Projekta laikā caur
digitalizācijas iniciatīvām ir plānots stiprināt esošo 5. līmeni visās digitālo kompetenču jomās un virzīties
uz 6. kompetenču līmeņa sasniegšanu visās konsorcija augstskolās studējošiem studentiem stratēģiskās
specializācijas jomās.

Projekta aktivitāšu bloki ir:
1) Digitālās kapacitātes stiprināšana jaunos un esošajos studiju kursos;
2) Digitālo prasmju vērtēšanas sistēmas izstrāde un integrēšana augstskolās;
3) Jaunāko esošo digitālo risinājumu integrācija e-studiju procesā;
4) Projekta vadība un publicitāte.

Projekta ziņas

LBTU būtiski pilnveidos studējošo digitālās kompetences