DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Dr.oec.  Aina Čaplinska
asoc. profesore
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Dr.iur.  Aleksandrs Matvejevs
asoc. profesors, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Civilā drošība un aizsardzība” direktors
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Dr.iur.  Anatolijs Kriviņš
asoc. profesors, , bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” direktors, studiju virziena “Tiesību zinātne” vadītājs
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Dr.iur.  Arvīds Ozerskis
docents
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Dr.oec.  Edmunds Čižo
docents
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
PhD  Igors Trofimovs
docents, profesionālās maģistra studiju programmas “Ekonomiskā drošība” direktors
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Dr. paed.  Inta Ostrovska
Docente
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Dr. psych.  Irēna Kokina
profesore
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Ph.D.  Jānis Kudiņš
rektora vietnieks attīstības jautājumos, docents
Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa
DU vadība
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Dr.iur.  Jānis Radionovs
docents
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Dr.iur.  Jānis Teivāns-Treinovskis
profesors
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Dr. paed., prof.  Jeļena Davidova
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra