DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
PhD  Kristīne Kuzņecova
docente
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Dr.oec.  Ludmila Aleksejeva
Katedras vadītāja, asoc. profesore
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Dr.iur.  Nikolajs Jefimovs
docents, profesionālās maģistra studiju programmas “Tiesību zinātne” direktors
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Mg.oec.  Sandra Zelča
lektore
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra
Dr.iur.  Vitolds Zahars
profesors, doktora studiju programmas “Juridiskā zinātne” direktors
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Tiesību, vadībzinātnes un ekonomikas katedra