DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Dr. philol.  Alīna Romanovska
vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Kultūras pētījumu centrs
Dr. philol.  Ilze Kačāne
Vadītāja p.i., vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Kultūras pētījumu centrs
Dr.philol., Mg. paed.  Karīne Laganovska
Pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Kultūras pētījumu centrs
Mg. hist.  Marika Laudere
Pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Kultūras pētījumu centrs
Dr. philol.  Mārīte Opincāne
Pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Kultūras pētījumu centrs
Dr. philol.  Oksana Kovzele
Vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Kultūras pētījumu centrs