DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
IGORS TROFIMOVS „Atsevišķu ar īpašuma apdraudējumu saistītu noziegumu identificēšanas un atklāšanas problemātika”
Aktualitātes, Pasākumi
PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 64. STARPTAUTISKAJAI ZINĀTNISKAJAI KONFERENCEI
Aktualitātes, Pasākumi, Projektu ziņas
Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference 2022
Aktualitātes, Pasākumi
STUDENTI TIEK AICINĀTI PIEDALĪTIES LATVIJAS XXXII UNIVERSIĀDES SACENSĪBĀS DISTANČU SLĒPOŠANĀ
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
IVETA KATELO „Administratīvo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana Latvijas publiskā sektora iestādēs”
Aktualitātes, Fakultāšu ziņas, Pasākumi
Notiks Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXXII Zinātniskie lasījumi
Aktualitātes, Fakultāšu ziņas, Pasākumi
STUDENTU 7. ZINĀTNISKĀ KONFERENCE ”SPORTA IZGLĪTĪBAS AKTUALITĀTES”
Aktualitātes, Pasākumi
Grāmatu izstāde „Skats no iekšpuses…”
Aktualitātes, Fakultāšu ziņas, Pasākumi
16. Starptautiskā zinātniskā konference “Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais”
Aktualitātes, Fakultāšu ziņas, Pasākumi
Pieteikšanās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XXXII Zinātniskajiem Lasījumiem
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
OLESJA ŅIKITINA „Irīnas un Leonīda Tjuhtajevu pasaku Zoki un Bada un  Zoku un Badas skola mākslinieciskā pasaule”
Aktualitātes, Pasākumi
Pieteikšanās Daugavpils Universitātes 64. starptautiskajai zinātniskajai konferencei