DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Aktualitātes, Pasākumi
Bloomsbury Collections eBooks izmēģinājums
Aktualitātes
“Lursoft” semināru cikls studentiem
Aktualitātes
Seminārs “Web of Science pielietojums praksē: no pētījuma plānošanas līdz rezultātu novērtēšanai” (Web of Science in practice: from research planning to evaluation of results)
Aktualitātes
Jaunas grāmatas Bibliotēkas krājumā
Aktualitātes, Pasākumi
Grāmatu izstāde “Valodniekam Jānim Endzelīnam – 150”
Aktualitātes, Pasākumi
Taylor & Francis eBooks resursu bezmaksas izmēģinājums
Aktualitātes
Daugavpils Universitāte Latvijas presē
Aktualitātes
Jaunas grāmatas Bibliotēkas krājumā
Aktualitātes, Pasākumi
Grāmatu izstāde “Dramaturgam Mārtiņam Zīvertam 120”
Aktualitātes
Jaunas grāmatas Bibliotēkas krājumā
Aktualitātes
Daugavpils Universitāte Latvijas presē
Aktualitātes
Jaunas grāmatas Bibliotēkas krājumā