DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Projektu ziņas
Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2022. gada 3. ceturksnī
Projektu ziņas
Pirmais projekta mērķa grupas doktorants ieguvis doktora grādu
Projektu ziņas
Projekta noslēgums
Projektu ziņas
Aktualitātes ERAF projektā Nr.1.1.1.5/18/I/013 (09.2022.)
Aktualitātes, Projektu ziņas
Izsludināts 5. doktorantūras grantu konkurss
Projektu ziņas
ESF projekta aktualitātes noslēguma MP Nr.15
Projektu ziņas
Pētniece Evita Badina turpina darbu pie anglofonās literatūras tulkojumu latviešu valodā
Aktualitātes, Projektu ziņas
Daugavpils Universitāte aicina pieteikties studiju kursam “Digitālā identitāte un informācijas drošība”
Projektu ziņas
AKTUALITĀTES EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTĀ Nr.8.2.1.0/18/A/019 “STUDIJU PROGRAMMU FRAGMENTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA UN RESURSU KOPLIETOŠANAS STIPRINĀŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ”
Projektu ziņas
Aktualitātes ERAF projektā Nr.1.1.1.5/18/I/013 (MP 12)
Aktualitātes, Projektu ziņas
Daugavpils Universitāte aicina uz 11. Starptautisko bioloģiskās daudzveidības pētījumu konferenci!
Projektu ziņas
01.03.2022-30.06.2022 PROJEKTĀ “EPIFĪTU METAPOPULĀCIJU DINAMIKA BOREONEMORĀLĀ MEŽA AINAVĀ (1.1.1.2/VIAA/3/19/469)