DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Projektu ziņas
Daugavpils Universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi zinātņu nozaru grupās
Projektu ziņas
Izsludināts 8. doktorantūras grantu konkurss
Projektu ziņas
Daugavpils Universitātē uzsākta projekta “Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju” īstenošana
Aktualitātes, Projektu ziņas
Domnīcas, meistarklases un “brīvais mikrofons” “Mācītspēks” pirmajā dalībnieku pieredzes dienā
Aktualitātes, Projektu ziņas
ESF projektā pilnveidos studējošo digitālās kompetences
Aktualitātes, Projektu ziņas
“Mācītspēks” skolotāja Ance Irmeja: svarīgi saprast, kas notiek bērnu prātos
Projektu ziņas
01.07.2022-31.10.2022 PROJEKTĀ “EPIFĪTU METAPOPULĀCIJU DINAMIKA BOREONEMORĀLĀ MEŽA AINAVĀ (1.1.1.2/VIAA/3/19/469)
Projektu ziņas
LICENCĒTA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES, LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES UN VENTSPILS AUGSTSKOLAS KOPĪGĀ DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA “VALODU UN LITERATŪRAS STUDIJAS”
Projektu ziņas
01.07.2020. – 30.09.2020.
Aktualitātes, Projektu ziņas
Kāds skolotājs tu vēlies būt? Atbild jaunie skolotāji.
Projektu ziņas
01.07.2022.-30.09.2022. PROJEKTĀ “UZ NANOMATERIĀLIEM BALSTĪTA ELEKTROĶĪMISKĀ SENSORA IZSTRĀDE ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDA NOTEIKŠANAI” (Vien. Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/743)
Projektu ziņas
01.07.2022. – 30.09.2022.