DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Aktualitātes, Projektu ziņas
Izsludināts 4. doktorantūras grantu konkurss
Projektu ziņas
Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2022. gada 2. ceturksnī
Projektu ziņas
PROJEKTĀ “UZ NANOMATERIĀLIEM BALSTĪTA ELEKTROĶĪMISKĀ SENSORA IZSTRĀDE ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDA NOTEIKŠANAI” (Vien. Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/743)
Projektu ziņas
ESF projekta aktualitātes MP Nr.14 pārskata periodā
Projektu ziņas
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE REALIZĒ PROJEKTU “NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE” (7. KĀRTA)
Projektu ziņas
Turpinās ERAF projekta “Tulkojumu literārais un politiskais diskurss totalitārismā: anglofonā literatūra padomju Latvijā” īstenošana
Projektu ziņas
Daugavpils Universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi zinātņu nozaru grupās
Projektu ziņas
Daugavpils Universitātē akadēmiskā personāla pilnveides pasākuma ietvaros noslēgušās specializētās mācības
Projektu ziņas
17.05.2022
Aktualitātes, Projektu ziņas
Izsludināts 3. doktorantūras grantu konkurss
Aktualitātes, Projektu ziņas
Tiešsaistē notika pieredzes apmaiņa ar Tronheimas Zinātnes centru
Projektu ziņas
AKTUALITĀTES EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTĀ Nr.8.2.1.0/18/A/019 “STUDIJU PROGRAMMU FRAGMENTĀCIJAS SAMAZINĀŠANA UN RESURSU KOPLIETOŠANAS STIPRINĀŠANA DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ”