DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Krievu valodas un kultūras centrs

dalies:
drukā:

Kontaktinformācija

Vienības iela 13 – 101. kab.,
Daugavpils, LV-5401
Tālr.: +371 654 71571
E-pasts: kc@du.lv

Centra vadītāja
Metodiķes

Krievu valodas un kultūras centrs (KC) ir Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Rusistikas un slāvistikas katedras struktūrvienība. Centrs dibināts 2010. gada 26. martā. Kopš centra dibināšanas un līdz 2021.gadam to vadīja docente, Dr. philol. Gaļina Pitkeviča.
KC galvenais uzdevums ir krievu filoloģijas un kultūras izpēte un to popularizēšana Latgalē.

Centra darbības virzieni

  • organizēt zinātniskas konferences un seminārus krievu filoloģijas un kultūras jomā
  • līdzdalība HF bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu realizēšanā
  • nodrošināt krievu valodas kā svešvalodas apguvi
  • organizēt krievu valodas, literatūras un kultūras apguves kursus ārvalstu studentiem
  • popularizēt krievu valodu, literatūru un kultūru studentu un skolēnu vidū
  • organizēt kursus, lekcijas un sniegt konsultācijas Latgales skolotājiem krievu valodas mācīšanas metodikas jautājumos
  • izstrādāt projektus centra darbības nodrošināšanai

Sadarbības partneri

DU Krievu valodas un kultūras centrs sociālajos tiklos

Krievu valodas un kultūras centra galerija

https://www.facebook.com/russkij.yazyk.daugavpils?ref=hl