DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Par drošu ceļošanu

dalies:
drukā:

Pirms došanās ceļojumā ārpus Latvijas aicinām:

 • Iepazīties ar izvēlētās valsts ieceļošanas noteikumiem, likumiem un paražām, kā arī iespējamiem apdraudējumiem, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar attiecīgās valsts pārstāvniecību.
 • Ārlietu ministrijas Interneta mājaslapā izlasiet brīdinājumus ceļotājiem ar informāciju par valstīm vai atsevišķām to teritorijām, kuras nav ieteicams apmeklēt vai arī kuras apmeklējot jāievēro īpaša piesardzība.
 • Uzzināt, kur ir jūsu ceļojuma mērķim tuvākā Latvijas pārstāvniecība vai Goda konsulāts, un noskaidrot tā adresi un tālruņa numuru. Ja izvēlētajā valstī nav Latvijas pārstāvniecības, palīdzēs jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts pārstāvniecībā.
 • Nodrošināties ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts tālruņa numuru ekstremālām situācijām: +371 29287398!
 • Reģistrēties Konsulārajā reģistrā! Tas ir vienkārši un bez maksas – jums jāatstāj informācija par to, kur un uz cik ilgu laiku dodaties. Ja notiks nelaime, Ārlietu ministrija un pārstāvniecība zinās, kur jūs atrodaties, un varēs ātrāk sniegt nepieciešamo palīdzību. Reģistrējieties: www.mfa.gov.lv.

Dokumenti un nauda:

 • Izceļojot no Latvijas, arī uz Šengenas līguma dalībvalstīm, līdzi jāņem derīga pase.
 • Pases derīguma termiņam ir jāatbilst izvēlētās valsts prasībām, kuras var noskaidrot attiecīgās valsts pārstāvniecībā. Pases nozaudēšanas gadījumā atgriešanās apliecību izsniegs tuvākajā Latvijas pārstāvniecībā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts pārstāvniecībā, ja valstī nav Latvijas pārstāvniecība.
 • Nepārsniedziet jums noteikto uzturēšanās ilgumu valstī, pat ja tajā atļauts ieceļot bez vīzas. Izmantojiet vīzu tikai paredzētajam mērķim – strādāt algotu darbu ar tūrisma vīzu ir aizliegts! Pretējā gadījumā jūs var izraidīt no valsts, liedzot ieceļot atkārtoti.
 • Ņemiet līdzi pietiekamus finanšu līdzekļus. Tos, iespējams, lūgs Jūs uzrādīt, ieceļojot izvēlētajā valstī, pat ja nav vajadzīga vīza. Ņemiet līdzi nelielu skaidras naudas summu un glabājiet to atsevišķi no dokumentiem.

Parūpējieties par savu veselību un drošību ceļojuma laikā:

 • Apdrošiniet savu veselību un dzīvību! Vismaz divas nedēļas pirms ceļojuma uz Eiropas Savienību, Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu vai Šveici Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā (www.voava.gov.lv) noformējiet bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Papildus iegādājieties veselības un dzīvības apdrošināšanas polisi, kas nodrošinās jūsu pārvešanu uz Latviju smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.
 • Sabiedrības veselības aģentūrā (www.sva.gov.lv) noskaidrojiet, vai valsts, uz kuru plānojat ceļot, neietilpst bīstamu infekciju skartajos reģionos, – tādā gadījumā pirms ceļojuma jāvakcinējas.

Ja noticis negadījums:

 • Ja esat palicis bez iztikas līdzekļiem, iesakām izmantot Western Union naudas nosūtīšanas pakalpojumu. Ja tas nav iespējams, sazinieties ar tuvāko Latvijas pārstāvniecību vai zvaniet pa tālruni ekstremālām situācijām, un jūs informēs par citām iespējām saņemt radu vai draugu iemaksāto naudu. Pārstāvniecībās finanšu līdzekļus neizsniedz.
 • Ja esat arestēts, jums ir tiesības sazināties ar Latvijas pārstāvniecību. Ņemiet vērā, ka Latvijas pārstāvniecība nevar iejaukties ārvalstu policijas un citu iestāžu darbā, nevar arī sniegt juridisku konsultāciju. Pārstāvniecība aizsargās jūsu tiesības un likumīgās intereses, sazinoties ar vietējām institūcijām, kā arī palīdzēs sazināties ar tuviniekiem.
 • Ja jūs atrodaties ārvalstīs kopā ar tuviniekiem un kāds no tiem cieš negadījumā vai iet bojā, nekavējoties par to informējiet vietējo policiju un Latvijas pārstāvniecību. Gadījumā, ja atrodaties valstī, kurā nav Latvijas pārstāvniecības, zvaniet pa tālruni ekstremālām situācijām. Pārstāvniecība informēs par formalitātēm, kas kārtojamas mirušā tuvinieka pārvešanai uz Latviju. Pārstāvniecība nesedz apbedīšanas un repatriācijas izmaksas. Ja persona ir apdrošinājusies, palīdzību sniedz un noteiktas izmaksas atbilstoši apdrošināšanas polisei sedz attiecīgā apdrošināšanas kompānija. Ja persona nav apdrošinājusies, visas izmaksas jāsedz pašam cietušajam vai viņa tuviniekiem.
 • Latvijas pārstāvniecība nevar apmaksāt jūsu rēķinus, pasūtīt biļetes un viesnīcu, iekārtot jūs darbā vai panākt labāku pakalpojumu kvalitāti nekā vietējiem iedzīvotājiem.