DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Aktualitātes ERAF projektā Nr.1.1.1.5/18/I/013 (02.2022.)

dalies:
drukā:
Projekta pārskata periodā sasniegts rezultāta rādītājs. H2020 projekts, kas novērtēts virs kvalitātes sliekšņa un saņems Eiropas fondu finansējumu projekta īstenošanai – Bringing Excellence to Transformative Socially Engaged Research in Life Sciences through Integrated Digital Centers
Projekta pārskata periodā sasniegti vēl divi jauni rezultāta rādītāji, H2020 projekti, kas novērtēti virs kvalitātes sliekšņa, bet finansējuma trūkuma dēļ tiem netiek piešķirts finansējums:

·         Mobilising Multilayered International Networks for Developing Sustainable, Educational & Transformative Skills;
·         Religious feminism and anti-gender populism: interactions shaping gender equality.

Aicinām DU personālu iesniegt pieteikumus brīvā formā uz e-pastu janis.kudins@du.lv, lai saņemtu finansiālu atbalstu no ERAF projekta līdzekļiem dalībai starptautiskās zinātniskās konferencēs, programmas “Apvārsnis 2020” (t.sk “Apvārsnis Eiropa”) un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas partnerības biržās un informācijas dienās. Dalība iepriekš minētajos pasākumos tiks atbalstīta, ja plānotās darbības veicinās zinātniskās pētniecības kvalitātes paaugstināšanu un partneru meklēšanu vai piesaisti starptautiskas sadarbības projektu izstrādei.

Papildu informācija:
Jānis Kudiņš
Tālr. 654 25564
E-pasts:  janis.kudins@du.lv