DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs

SKNC ir struktūrvienība, kas nodrošina studiju iekšējās kvalitātes novērtēšanu, izstrādā jaunas programmas, veic esošo analīzi, izstrādā priekšlikumus studiju efektivitātes veicināšanai un veido e-studiju attīstības koncepciju.

Studiju kvalitātes novērtēšanas centra kvalitātes vadītāja

Kontaktinformācija:

Vienības iela 13 – 218
Daugavpils, LV-5400
Tālr. 654 25652 (276)
E-pasts: sknc@du.lv