DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

SAIMNIECĪBAS DAĻA

dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes (DU) Saimniecības daļa (SD) ir struktūrvienība plašas un daudzpusīgas saimnieciskās darbības organizēšanai, koordinēšanai un veikšanai. SD sagatavo līgumus par komunālajiem pakalpojumiem, ko DU sniedz citas organizācijas (ūdens, kanalizācija, siltuma, elektroenerģijas apgāde, atkritumu izvešana, deratizācija, veļas mazgāšana), kā arī līgumus par neapdzīvojamo telpu nomu, iepirkumiem, transporta tehnisko apkalpošanu, sakaru un signalizācijas sistēmu apkalpošana, DU darbinieku obligāto veselības pārbaužu veikšana u. c.
Struktūrvienība seko un nodrošina sakaru un informācijas tehnoloģiju sistēmu (telefons, fakss, internets) kvalitāti, sagatavo priekšlikumus tehniskajiem uzlabojumiem ekspluatējamo objektu apkalpošanas izmaksu samazināšanai, veic ēku, būvju un inženiertīklu apsekošanu, nodrošina autotransportu studiju procesam un saimnieciskai darbībai.
SD organizē darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu DU struktūrvienībās, rūpējas par strādājošo darba apstākļu uzlabošanu.

Kontaktinformācija:

Adrese: Parādes ielā 1., 3. – 5. kab.
Tālrunis: +371 654 27094
E-pasts: saimniecibasdala@du.lv

Daugavpils Universitātes direktorsPēteris KokinsParādes iela 1. – 3. kab.
T.: +371 654 26677; +371 654 27094; +371 26544608
Iekš.t.: 441
E-pasts: peteris.kokins[at]du.lv
Direktora vietnieksAleksandrs RatnieksParādes iela 1. – 4. kab.
T.: +371 654 27094; +371 26556647
Iekš. t.: 442
E-pasts: aleksandrs.ratnieks[at]du.lv
Saimniecības pārzinisDainis LaizānsParādes iela 1. – 5. kab.T.: +371 654 27094 Iekš. t.:+371 22333234E-pasts: dainis.laizans[at]du.lv
SekretāreIrēna BlažēvičaParādes iela 1. – 6. kab.
T.: +371 654 27094
Iekš. t.: 440
E-pasts: irena.blazevica[at]du.lv
Dienesta viesnīca – Sporta ielā 8Sporta iela 8,
Daugavpils, LV-5401
Tālr. +371 654 20673
Iekš. t.: 477
E-pasts: sporta8@du.lv
Dienesta viesnīca – Parādes ielā 11Parādes iela 11,
Daugavpils, LV-5401
Tālr. +371 654 28432
Iekš. t.: 471
E-pasts: parades11@du.lv
Mācību un sporta komplekssNikolajs RomaņenkoKandavas iela 1
Daugavpils, LV-5400
Tālr.: 654 27843, 654 28664
Veselības kabinetsfeldšere Zenta PiscovaParādes iela 11, Daugavpils
Tālr.: +371 654 28432
E-pasts: zentapiscova[at]inbox.lv
Pieņemšanas laiks:
8:00 – 14:00