DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Balstoties uz esošajiem muzeja resursiem, kā arī veicot to nepārtrauktu papildināšanu un pilnveidošanu, Daugavpils Universitātes muzeja misija ir apzināt, saglabāt, pētīt un popularizēt liecības (dokumentus, fotogrāfijas, atmiņas un lietiskos priekšmetus) par universitātes attīstību no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām, lai informētu, ieinteresētu un izglītotu skolēnus, studentus un plašākus sabiedrības slāņus par augstskolas vēsturi un ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā reģionālā, valstiskā un starptautiskā līmenī.

1. Mērķtiecīga muzeja krājuma papildināšana un izpēte; jauna tipa kolekciju izveide

DU Muzeja krājumā ietilpst gadu gaitā uzkrātās lietiskās, rakstītās, foto un audio liecības (apt. 4000 vienības) par augstskolas attīstību un svarīgākajām ar to saistītajām norisēm, augstskolas darbiniekiem un absolventiem. Muzejā esošās kolekcijas aptver laika posmu no 20. gs. 20. gadiem līdz pat mūsdienām. Hronoloģiski visu muzeja krājumu var iedalīt 4 daļās, izejot no augstskolas statusa dažādos laika posmos:
* 1921.-1952. gads – Daugavpils Valsts skolotāju institūts (DVSI)
* 1952.-1993. gads – Daugavpils Pedagoģiskais institūts (DPI)
* 1993.-2001. gads – Daugavpils Pedagoģiskā universitāte (DPU)
* 2001.-mūsdienas – Daugavpils Universitāte (DU)
Ģeogrāfiski kolekcijas attiecināma lielākoties uz Daugavpili, Daugavpils rajonu un mazākā mērā uz Latgali un Latviju kopumā.

Muzeja krājumā esošās kolekcijas:
* Daugavpils Valsts skolotāju institūta direktores (1923-1940) Valērijas Seiles personīgās lietas
* DVSI absolventa Valda Sakara apzinātie vēsturiskie materiāli (atmiņas, fotogrāfijas, fakti par DVSI)
* studentu savākto etnogrāfisko priekšmetu kolekcija

2. Muzeja krājuma pieejamības un izmantošanas nodrošināšana

3. Izstāžu veidošana un aktivitāšu organizēšana

4. Sadarbība ar pensionētajiem Daugavpils Universitātes darbiniekiem

    * ikgadējo senioru un DU vadības tikšanās reižu organizēšana
* senioru dzīvesstāstu ierakstīšana