DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Dr.psych.  Aleksejs Ruža
asoc. profesors, doktora studiju programmas “Psiholoģija” direktors, studiju virziena “Psiholoģija” vadītājs
Zinātnes padome
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Izglītības un psiholoģijas katedra
Dr. theol.  Anita Stašulāne
profesore, vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Reģionālo studiju centrs “Latgales pētniecības institūts”
Zinātnes padome
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra
Dr. biol.  Artūrs Škute
departamenta vadītājs, profesors
Zinātnes padome
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts - Ekoloģijas departaments
Ph.D.  Evita Grāvele
Dekāna p.i., docente
Studiju padome
Zinātnes padome
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte - Veselības aprūpes katedra
Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte - Dekanāts
Dr. biol., prof.  Inese Kokina
Studiju prorektore, departamenta vadītāja, profesore
Studiju padome
Zinātnes padome
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
DU vadība
Budžeta komisija
Dr. biol.  Uldis Valainis
vadošais pētnieks
Zinātnes padome
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts - Biodaudzveidības departaments