DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Dr.psych.  Aleksejs Ruža
asoc. profesors, doktora studiju programmas “Psiholoģija” direktors, studiju virziena “Psiholoģija” vadītājs
Zinātnes padome
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Izglītības un psiholoģijas katedra
Dr.habil.paed., Dr.habil.psych.  Aleksejs Vorobjovs
profesors
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Izglītības un psiholoģijas katedra
Larisa Silova
Lektore
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Izglītības un psiholoģijas katedra
Sandra Zariņa
docente
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Izglītības un psiholoģijas katedra
Dr.psych.  Santa Zīmele
docente, bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” direktore
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Izglītības un psiholoģijas katedra
Dr.psych.  Tatjana Uzole
docente, profesionālās maģistra studiju programmas “Psiholoģija” direktore
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Izglītības un psiholoģijas katedra
Dr.psych.  Valērijs Makarevičs
Docents
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Izglītības un psiholoģijas katedra