DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Dr.philol.  Anatolijs Kuzņecovs
asoc. profesors
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra
Mg.philol.  Andris Kazjukevičs
lektors
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra
Dr. theol.  Anita Stašulāne
profesore, vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Reģionālo studiju centrs “Latgales pētniecības institūts”
Zinātnes padome
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra
Dr.philol.  Anna Stankeviča
Profesore, metodiķe
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra - Krievu valodas un kultūras centrs
Dr.philol.  Arkādijs Ņeminuščijs
asoc. profesors
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra
Mg.paed.  Diāna Ozola
lektore
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra
Dr. philol. prof.  Elīna Vasiļjeva
Profesore
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra
Dr.philol.  Elvīra Isajeva
asoc. profesore, Krievu valodas un kultūras centra vadītāja
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra - Krievu valodas un kultūras centrs
Dr.philol.  Gaļina Pitkeviča
docente, metodiķe
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra - Krievu valodas un kultūras centrs
Dr. philol.  Ilze Kačāne
Katedras vadītāja p.i., Vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Kultūras pētījumu centrs
Mūžizglītības centrs
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra
Dr.philol  Ilze Oļehnoviča
docente
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra
Dr.philol.  Ingrīda Kupšāne
docente
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte
Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte - Valodu un literatūras katedra