DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Dr. oec.  Alīna Daņileviča
vadošā pētniece, vecākā statistiķe
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Sociālo pētījumu centrs
Dr. philol.  Alīna Romanovska
vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Kultūras pētījumu centrs
Dr. theol.  Anita Stašulāne
Vadošā pētniece, profesore
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Reģionālo studiju centrs “Latgales pētniecības institūts”
Humanitārā fakultāte
Humanitārā fakultāte - Latviešu literatūras un kultūras katedra
Dr. paed.  Astrīda Skrinda
Pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Ph. D.  Dzintra Iliško
Vadītāja p.i., profesore
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Dr. paed.  Eridiana Oļehnoviča
Vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Everita Kamarūta
Lietvedības sekretāre
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Dr. hist.  Henrihs Soms
Asoc. profesors
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Reģionālo studiju centrs “Latgales pētniecības institūts”
Ph. D.  Ilona Fjodorova
Vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Dr. philol.  Ilze Kačāne
Vadītāja p.i., vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Kultūras pētījumu centrs
Dr.paed.  Inta Ostrovska
docente
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Sociālo zinātņu fakultāte
Sociālo zinātņu fakultāte - Ekonomikas katedra
Mg. paed., Mg. biol., Mg. soc., Dr. oec.  Iveta Katelo
Zinātniskā asistente
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Sociālo pētījumu centrs