DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Dr. paed.  Astrīda Skrinda
Pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Ph. D.  Dzintra Iliško
Vadītāja p.i., profesore
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Dr. paed.  Eridiana Oļehnoviča
Vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Ph. D.  Ilona Fjodorova
Vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Dr.paed.  Inta Ostrovska
docente
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Sociālo zinātņu fakultāte
Sociālo zinātņu fakultāte - Ekonomikas katedra
Dr. paed.  Mārīte Kravale-Pauliņa
Vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs
Dr. psych.  Pipere Anita
Profesore, vadošā pētniece
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts - Ilgtspējīgas izglītības centrs