DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Dr.paed.  Gaļina Zavadska
Katedras vadītāja p.i., pētniece
Mūzikas un mākslu fakultāte
Mūzikas un mākslu fakultāte - Mākslu katedra
Dr.art., Mg.paed., Mg.art.  Zeltīte Barševska
docente
Mūzikas un mākslu fakultāte
Mūzikas un mākslu fakultāte - Mākslu katedra
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts - Dizaina departaments