DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Koleopteroloģisko pētījumu centrs veic vaboļu (Coleoptera) sistemātikas, taksonomijas, morfoloģijas, faunas un bioģeogrāfijas pētījumus. Centrs regulāri organizē ekspedīcijas Latvijā un ārvalstīs. Koleopteroloģisko pētījumu centrā tiek izdots starptautiskās datu bāzēs indeksēts zinātniskais žurnāls “Baltic Journal of Coleopterology” (www.bjc.sggw.waw.pl), tiek veidota Pasaules vaboļu kolekcija un uzturēta Pasaules skrejvaboļu  (www.carabidae.pro) un koksngraužu (www.cerambycidae.org) datu bāzes.

Koleopteroloģisko pētījumu centrs atrodas Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” (Skrudalienas pag., Daugavpils novads). Kontaktinformācija

Koleopteroloģisko pētījumu centra galvenās pētījumu tēmas

  • Baltijas reģiona vaboļu (Coleoptera) faunas izplatība, taksonomija, ekoloģija un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
  • Paleokoleopteroloģija
  • skrejvaboļu (Carabidae), līķvaboļu (Silphidae), īsspārņu(Staphylinidae), lapgraužu (Chrysomelidae), smecernieku (Curculionidae) dzimtu pasaules fauna, bioģeogrāfija, taksonomija un sistemātika
  • Vaboļu (Coleoptera) morfoloģijas pētījumi, pielietojot konfokālo lāzerskenējošās mikroskopijas un elektronmikroskopijas metodes
  • Vaboļu (Coleoptera) bioirizācijas pētījumi
  • Vaboļu (Coleoptera) un nanodaļiņu mijiedarbības pētījumi