DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Aktualitātes
Informācija par Bibliotēkas pieejamību no 2021. gada 9. jūnija
Aktualitātes
Jaunas grāmatas Bibliotēkas krājumā
Aktualitātes
Notika „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” 2020./2021. st. g. izlaidums
Aktualitātes, Pasākumi
Grāmatu izstāde “Tautas sirdsapziņa”
Aktualitātes
Nācis klajā biobibliogrāfiskais rādītājs ”Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, emeritētais profesors, Dr. habil. philol. Fjodors Fjodorovs”
Aktualitātes
Notika „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” 2020./2021. st. g. septītā tikšanās reize
Aktualitātes
Notika „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” 2020./2021. st. g. sestā tikšanās reize
Aktualitātes, Projektu ziņas
Daugavpils City Council in cooperation with Daugavpils University starts STEM training for teachers
Aktualitātes
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE SĀKUSI PEDAGOGU PIETEIKUMU REĢISTRĒŠANU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES KURSIEM 2021. GADĀ.
Aktualitātes
Notika vebinārs Latvijas Zinātnes padomes projekta par šķidruma mehānikas un siltuma vadīšanas dinamiskajām sistēmām ietvaros
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
EDMUNDS ČIŽO “Eiropas Savienības valstu finanšu attīstības izmaiņu ietekme uz ekonomisko izaugsmi laika periodā no 1995. gada līdz 2017. gadam”
Aktualitātes
PMSP MĀKSLA MAĢISTRA DARBU VIDEO IZSTĀDE ATRADUMI