DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Institūtu ziņas
Veiksmīgi tika īstenotas STEM speciālistu apmācības divu gadu garumā
Institūtu ziņas
Pedagogu tālākizglītības apmācības: “Neformālā tālākizglītības programma kompetencēs balstītā pieejā STEM jomas speciālistiem”
Institūtu ziņas
HSZI Ilgtspējīgas izglītības centra līdzdalība konferencē “Izglītības kvalitātes monitorings iekļaujošai izglītībai”
Aktualitātes, Institūtu ziņas
Aicina pieteikties 17. Starptautiskajai zinātniskajai konferencei “SOCIĀLĀS ZINĀTNES REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI”
Institūtu ziņas
IIC Līdzdalība  UNESCO izglītības ziņojuma atklāšanā, kas iezīmē izglītības attīstības vīziju 2050. gadam
Aktualitātes, Institūtu ziņas
Tronheimas Zinātnes centrs dalīsies pieredzē par inovāciju un zinātnes centru nozīmi mācību procesa īstenošanā
Aktualitātes, Institūtu ziņas
ASV Nacionālās Zinātņu Akadēmijas žurnālā PNAS tiek publicēts DU pētnieku kolektīva izstrādāts raksts
Aktualitātes, Institūtu ziņas
HSZI vadošā pētniece Ilze Kačāne #ZinātneLatvijai2022 kalendāra un izstādes personību vidū
Aktualitātes, Institūtu ziņas
Izglītības un zinātnes ministrija aicina uz „Zinātne Latvijai 2022” kalendāra un izstādes atklāšanu
Institūtu ziņas
Veiksmīgi noslēgusies pirmā brioloģijas vasaras skola Latvijā tiešsaistē
Institūtu ziņas
Daugavpils Universitātes parazitologiem jauni sasniegumi