DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Aktualitātes, Pasākumi
UNESCO ziņojums “Izglītības turpmākie virzieni”
Aktualitātes, Pasākumi
5. Starptautiskā doktorantūras vasaras skola “Būt stipram pētniecības metodoloģijā ilgtspējīgā pasaulē”
Aktualitātes, Pasākumi
HUMAN EXCELLENCE with Resp. Dr. Chinmay Pandya
Aktualitātes
Notiks „Humanitārās akadēmijas jauniešiem” 2021./2022. st. g. izlaidums
Aktualitātes
Izsludināts 3. doktorantūras grantu konkurss
Aktualitātes
Mūzikas un mākslu fakultātē izskanēs Gada noslēguma koncerts 17.05.2022.
Aktualitātes
Vasaras izlaidumu grafiks
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
ANDREJS GORDINS „Dmitrija Merežkovska personība un daiļrade Latvijā 1900.–30. gados periodikas materiālos”
Aktualitātes
Notiks Humanitāro un sociālo zinātņu institūta 7.zinātniskais seminārs
Aktualitātes, Projektu ziņas
Tiešsaistē notika pieredzes apmaiņa ar Tronheimas Zinātnes centru
Aktualitātes, Pasākumi
DU Jauktā kora “DUalis” pirmais koncerts
Aktualitātes
LIZDA apsveikums LR Neatkarības atjaunošanas dienā!