DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu (Kristīne Kuzņecova)
Aktualitātes, Pasākumi, Promocijas darbi
Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu (Ilze Rubeniņa)
Aktualitātes, Pasākumi
Daugavpils Universitātē notiks Starptautisks brioloģijas seminārs
Aktualitātes, Pasākumi
Zinību svētki 2022
Aktualitātes, Pasākumi
Uzņemšana 2022./2023. studiju gadam.
Pasākumi
Daugavpils Universitātes izlaidumi ‘2022
Aktualitātes, Pasākumi
Sociālo zinātņu fakultātes vasaras izlaidums ‘2022
Aktualitātes, Pasākumi
Humanitārās fakultātes vasaras izlaidums ‘2022
Aktualitātes, Pasākumi
Mūzikas un mākslu fakultātes vasaras izlaidums ‘2022
Aktualitātes, Pasākumi
Izglītības un vadības fakultātes vasaras izlaidums ‘2022
Aktualitātes, Pasākumi
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes izlaidums ‘2022
Aktualitātes, Pasākumi
DU Satversmes Sapulce