DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
Birkas
Aktualitātes, Projektu ziņas
Daugavpils Universitāte aicina pieteikties studiju kursam “Digitālā identitāte un informācijas drošība”
Projektu ziņas
Aktualitātes ERAF projektā Nr.1.1.1.5/18/I/013 (MP 12)
Aktualitātes, Projektu ziņas
Daugavpils Universitāte aicina uz 11. Starptautisko bioloģiskās daudzveidības pētījumu konferenci!
Projektu ziņas
01.03.2022-30.06.2022 PROJEKTĀ “EPIFĪTU METAPOPULĀCIJU DINAMIKA BOREONEMORĀLĀ MEŽA AINAVĀ (1.1.1.2/VIAA/3/19/469)
Aktualitātes, Projektu ziņas
Izsludināts 4. doktorantūras grantu konkurss
Projektu ziņas
Projekta “Daugavpils Universitātes studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” modernizācija Latvijas izglītības sistēmas ilgtspējīgai attīstībai” aktualitātes 2022. gada 2. ceturksnī
Projektu ziņas
PROJEKTĀ “UZ NANOMATERIĀLIEM BALSTĪTA ELEKTROĶĪMISKĀ SENSORA IZSTRĀDE ŪDEŅRAŽA PEROKSĪDA NOTEIKŠANAI” (Vien. Nr. 1.1.1.2/VIAA/4/20/743)
Projektu ziņas
ESF projekta aktualitātes MP Nr.14 pārskata periodā
Projektu ziņas
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE REALIZĒ PROJEKTU “NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE” (7. KĀRTA)
Projektu ziņas
Turpinās ERAF projekta “Tulkojumu literārais un politiskais diskurss totalitārismā: anglofonā literatūra padomju Latvijā” īstenošana
Projektu ziņas
Daugavpils Universitāte izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi zinātņu nozaru grupās
Projektu ziņas
Daugavpils Universitātē akadēmiskā personāla pilnveides pasākuma ietvaros noslēgušās specializētās mācības