DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Kontaktinformācija

Vienības iela 13 – 312. kab.,
Daugavpils, LV-5401
Tālr.: +371 654 24238
E-pasts: vk@du.lv

Vēstures katedra ir izveidota 1969. gadā.
Katedru vadījuši Rihards Treijs (1969–1972), Inta Steprāne (1972–1977), Joels Veinbergs (1977–1982), Genovefa Barkovska (1982–1992), Tatjana Kuzņecova (1992–1995), Irēna Saleniece (1995–2002), Henrihs Soms (2002–2008), Irēna Saleniece (2008–2014); kopš 2014. gada katedru vada doc. Ilze Šenberga.

Katedras struktūrvienības

Mutvārdu vēstures centrs

Zinātnisko rakstu krājumi

DU Humanitārās fakultātes ikgadējo „Zinātnisko lasījumu” materiāli tiek publicēti rakstu krājumā „Vēsture: avoti un cilvēki”:

Zinātniskā raksta noformējuma prasības:

Aktivitātes

  • Kopš 1990. gadu sākuma iesaistīšanās starptautiskajos projektos izglītības jomā: TEMPUS, SOCRATES, ERASMUS u.c.
  • Līdzdalība starptautiskajos ES 7. ietvarprogrammas pētniecības projektos COST , CLARINMYPLACE  u.c.
  • Sadarbība ar kolēģiem no Latvijas Universitātes un vēsturniekiem no Glāzgovas (Skotija), Rietumanglijas (Bristole, Anglija), Fehtas (Vācija), Viļņas Edukoloģijas universitātes (Lietuva), Vītauta Dižā universitātes (Lietuva), Šauļu Universitātes (Lietuva), Tartu Universitātes (Igaunija), Petrozavodskas Valsts universitātes (Krievija), Polockas Valsts universitātes (Baltkrievija), I. Kanta Baltijas Federālās universitātes (Kaļiņingrada, Krievija) u.c.
  • Ikgadējo HF „Zinātnisko lasījumu” vēstures darba grupas organizēšana, piedalīšanās DU zinātniskajās konferencēs.
  • DU zinātnisko rakstu krājuma „Vēsture: avoti un cilvēki” izdošana.

Studiju nodrošinājums

Katedrā ir plaša bibliotēka, kuras lielāko daļu veido ilggadēju katedras docētāju – profesora J. Veinberga un lektores N. Mihelovičas – grāmatas, kā arī sadarbības partneru dāvinājumi.

Personāls

AmatsVārds, uzvārds
Katedras vadītāja, docenteIlze Šenberga
ProfesoreIrēna Saleniece
LektorsAndris Kupšāns
LektorsDmitrijs Oļehnovičs