For studentsContacts
A+
For studentsContacts
share:
print:

Kontaktinformācija

Sporta iela 8,
Daugavpils, LV-5401
Tālr. +371 654 20673 (dežurants)
E-pasts: sporta8@du.lv

pārvaldnieces p.i.
Lilija Skadiņa
Tālr. +371 654 28832

Papildu informācija:
Pēteris Kokins
DU direktors
t.: 654 26677; 654 27094
e-pasts: peteris.kokins@du.lv