For studentsContacts
A+
For studentsContacts
share:
print:

Kontaktinformācija

Parādes iela 11,
Daugavpils, LV-5401
Tālr. +371 654 28432 (dežurants)
E-pasts: parades11@du.lv

Pārvaldnieces p.i.
Lilija Skadiņa
Tālr. +371 654 28832