For studentsContacts
A+
For studentsContacts
share:
print:

Ilgtspējīgas izglītības centrs īsteno zinātnisko, akadēmisko, zinātnes pārneses darbību un starptautisko sadarbību, lai veicinātu izglītības pārorientēšanu uz ilgtspējīgas attīstības mērķi un ilgtspējīgas skolotāju izglītības izpēti. Centrs sekmē pētījumu rezultātu ieviešanu reģionālā, nacionālā un globālā kontekstā. Akadēmisko un profesionālo kompetenču pilnveidošana notiek, iesaistoties pētnieciskajos projektos, publicējot pētījumu rezultātus un iepazīstinot ar tiem akadēmisko sabiedrību starptautiskajās konferencēs. Nozīmīga ir centra darbinieku iesaistīšanās starptautiskajās sadarbības un mobilitātes programmās Erasmus+ un Nordplus

Contacts

Address: Parades Street 1-432, Daugavpils, Latvia, LV-5401
Phone: +371 654 27411
E-mail: iic@du.lv
Emplyee contact

Research Directions

Ilgtspējīga izglītības centra pētījumu virzieni ir saistīti ar veikto zinātnisko un akadēmisko darbību izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējīgas attīstības mērķi un ilgtspējīgas izglītības jautājumu izpēti:

  • Uz ilgtspējīgas attīstības mērķi balstītas augstākās izglītības īstenošana.
  • Kompetenču izglītības īstenošana skolotāju izglītībā.
  • Skolotāja profesionālā identitāte.
  • Izglītība ilgtspējīgai attīstībai, ilgtspējīga izglītība, vides izglītība.
  • Karjeras izglītība, formālā un neformālā jauniešu izglītība.