DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:

Daugavpils Universitātes Lietišķās ķīmijas departaments dibināts 2020. gadā. Lietišķās ķīmijas departamentā notiek fundamentālie un lietišķie pētījumi neorganiskās, organiskās un analītiskās ķīmijas jomās, tiek attīstīta sadarbība ar biologiem un fizikiem. Departamentā tiek īstenoti pētnieciskie projekti, notiek bakalauru, maģistrantu un doktorantu apmācība un zinātnisko darbu izstrāde. Pētījumu rezultāti ir koncentrēti jaunu inovatīvu materiālu un metožu izstrādē.

Lietišķās ķīmijas departamenta aktuālākās pētījumu tēmas ir:

  • fluorescentās analīzes metožu un fluorescento materiālu izstrāde;
  • fluorescējošu krāsvielu sintēze bioloģisku objektu vizualizācijas vajadzībām;
  • jaunu fluoroforu izveide, to spektrālu parametru raksturošana un uzlabošana;
  • biogēno elementu, organisko savienojumu noteikšana ūdenī, augsnē un gaisā;
  • pesticīdu un citu toksikantu noteikšana pārtikas produktos;
  • biogāzes iegūšana no akvakultūras pārpalikumiem un iegūšanas procesa parametru optimizācija;
  • biomasas gazifikācijas procesā iegūtās sintēzes gāzes analīze ar nolūku paaugstināt procesa efektivitāti.