DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti

Biosistemātikas departaments

DU DZTI Biosistemātikas departamentā iekļaujas DU Studiju un pētniecības centrs „Ilgas” ar tur izvietotajām Koleopteroloģisko pētījumu centra laboratorijām, kā arī Meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu centrs ar tajā ietilpstošajām Botānikas laboratoriju, Zooloģijas laboratoriju, kā arī Meža biodaudzveidības laboratoriju.

Koleopteroloģisko pētījumu centrs
Studiju un pētniecības centrs „Ilgas”