• A- A A+
 • Promocijas padomes

  Bioloģijas promocijas padome: (apstiprināta 27.02.2018. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/28)
  Dr.biol. Arvīds Barševskis – priekšsēdētājs
  Dr.biol. Inese Kokina – padomes priekšsēdētāja vietniece
  Dr.biol. Artūrs Škute
  Dr.biol. Indriķis Krams
  Dr.biol. Nataļja Škute
  Dr.biol. Muza Kirjušina
  Dr.biol. Uldis Valainis
  Dr.biol. Maksims Balalaikins
  Dr.biol. Anna Mežaka
  Dr.biol. Solvita Strāķe
  Dr.biol. Ingrīda Puriņa
  Promocijas padomes sekretāre: Jana Paidere (e-pasts: jana.paidere@du.lv)

  Ekonomikas promocijas padome: (apstiprināta 21.03.2019. ar DU rektores rīkojumu Nr.4-4/20)
  Dr.sc.soc., prof. Vladimirs Meņšikovs – promocijas padomes priekšsēdētājs;
  Dr.oec., vad.pētn. Olga Lavriņenko– promocijas padomes priekšsēdētāja vietniece;
  Dr.oec., vad.pētn. Vera Komarova;
  Dr.habil.oec., prof. Baiba Rivža;
  Dr. oec., pētn. Oksana Ruža;
  Dr.oec., pētn.Viktorija Šipilova;
  Dr. oec., pētn. Alīna Ohotina;
  Promocijas padomes sekretāre Dr. oec., pētn. Alīnu Ohotinu (alina.ohotina@du.lv)

  Fizikas promocijas padome: (apstiprināta 02.01.2017. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/1 un 11.09.2018. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/160)
  Dr.phys. Valfrīds Paškevičs – promocijas padomes priekšsēdētājs
  Dr.phys. Edmunds Tamanis
  Dr.phys. Vjačeslavs Gerbreders
  Dr.habil.math. Felikss Sadirbajevs
  Dr.phys. Andrejs Bulanovs
  Dr.phys. Ēriks Sļedevskis
  Dr.phys. Jānis Teteris
  Dr.phys. Irēna Mihailova
  Promocijas padomes sekretārs: Ēriks Sļedevskis (e-pasts: eriks.sledevskis@du.lv)

  Literatūrzinātnes promocijas padome: (apstiprināta 17.01.2018. ar  DU rektora rīkojumu Nr.4-4/13)
  Dr.philol. Maija Burima – promocijas padomes priekšsēdētāja
  Dr.philol. Elīna Vasiļjeva – promocijas padomes priekšsēdētājas vietniece
  Dr.philol. Sandra Meškova
  Dr.philol. Anna Stankeviča
  Dr.philol. Ingrīda Kupšāne
  Promocijas padomes sekretāre: Dr.philol. Ingrīda Kupšāne (e-pasts: ingrida.kupsane@du.lv)

  Matemātikas promocijas padome: (apstiprināta 02.12.2013. ar DU rektora rīkojumu Nr.5-4/219 un 10.02.2016. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/15)
  Dr.math. Armands Gricāns – priekšsēdētājs
  Dr.math. Jānis Cepītis – padomes priekšsēdētāja vietnieks
  Dr.math. Ināra Jermačenko
  Dr.habil.math. Andrejs Reinfelds
  Dr.habil.math. Felikss Sadirbajevs
  Dr.math. Leonīds Lepins
  Promocijas padomes sekretāre: Anita Sondore (e-pasts: anita.sondore@du.lv)

  Pedagoģijas promocijas padome: (apstiprināta 05.12.2016. ar DU rektora rīkojumu Nr. 4-4/167)
  Dr.paed. Ilga Salīte – promocijas padomes priekšsēdētāja
  Dr.psych. Anita Pipere
  Dr.paed. Aleksandra Šļahova
  Dr.paed. Jeļena Davidova
  Dr.paed. Baiba Briede
  Dr.paed. Inese Jurgena
  PhD Dzintra Iliško
  Dr.paed. Lolita Jonāne
  Dr.paed. Eridiana Oļehnoviča
  Dr.paed. Mārīte Kravale-Pauliņa
  Promocijas padomes sekretāre: Sandra Zariņa (e-pasts: sandra.zarina@du.lv)

  Psiholoģijas promocijas padome: (apstiprināta 08.10.2013. ar DU rektora rīkojumu Nr.5-4/203 un 17.08.2015. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/181)
  Dr.habil.psych., Dr.habil.paed. Aleksejs Vorobjovs – promocijas padomes priekšsēdētājs
  Dr.psych. Anita Pipere
  Dr.psych. Aleksejs Ruža
  Dr.habil.psych., Dr.oec. Māra Vidnere
  Dr.psych. Margarita Ņesterova
  Dr.psych. Vitālijs Raščevskis
  Promocijas padomes sekretāre: Margarita Ņesterova (e-pasts:margarita.nesterova@du.lv)

  Valodniecības promocijas padome: (apstiprināta 13.01.2017. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/11)
  Dr.philol. Anna Stafecka – promocijas padomes priekšsēdētāja
  Dr.philol. Anatolijs Kuzņecovs – promocijas padomes priekšsēdētājas vietnieks
  Dr. philol. Gaļina Sirica
  Dr.philol. Jeļena Koroļova
  Dr.philol. Sanita Lazdiņa
  Dr. philol. Anna Vulāne
  Promocijas padomes sekretāre: Svetlana Polkovņikova (e-pasts: svetlana.polkovnikova@du.lv)

  Juridiskās zinātnes promocijas padome: (apstiprināta 29.10.2018. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/183)
  Dr.iur. Vitolds Zahars – promocijas padomes priekšsēdētājs
  Dr.iur. Jānis Teivāns-Treinovskis – promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks
  Dr.iur. Andrejs Vilks
  Dr.iur. Jānis Načiščionis
  Dr.iur. Anatolijs Kriviņš
  Promocijas padomes sekretārs: Anatolijs Kriviņš (e-pasts: anatolijs777@gmail.com)
  Vēstures un arheoloģijas promocijas padome: (apstiprināta 18.09.2018. ar DU rektora rīkojumu Nr.4-4/165)
  Dr.hist. Aleksandrs Ivanovs
  PhD Olafs Martelsmans (Olaf Mertelsmann)
  Dr.hist. Irēna Saleniece
  Dr.hist. Henrihs Soms
  Dr.theol. Anita Stašulāne
  PhD Džefrijs Roberts Sveins (Geoffrey Robert Swain)
  Dr.hist. Juris Tālivaldis Urtāns

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!