• A- A A+
 • Bibliotēkas darba laiki

  DU BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS 2020. g. VASARĀ

  6. jūlijs – 31. augusts

  Abonements un Lasītava (Parādes 1)

  no 6. jūlija līdz 31. augustam darbdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00
  28. augustā slēgts

  Starpbibliotēku abonements (Parādes 1)

  līdz 31. augustam slēgts

  Bibliogrāfijas un informācijas sektors (Vienības 13, 117)

  no 25. jūnija līdz 31. augustam slēgts

  Krājuma veidošanas un kataloģizācijas sektors (Vienības 13, 119)

  no 25. jūnija līdz 16. augustam slēgts

  Piezīmes:

  Grāmatas var atstāt grāmatu nodošanas iekārtā pie mācību korpusa Parādes ielā 1 vai pie mācību korpusa Vienības ielā 13.

  Uzziņas:
  e-pasts: biblioteka@du.lv
  t. 65428345

  Daugavpils Universitātes Bibliotēka no 18. maija pakāpeniski atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē, nodrošinot atsevišķus bibliotekāros pakalpojumus un nosakot to saņemšanas nosacījumus, ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus, drošības pasākumus un Kultūras ministrijas izstrādāto sanitāro protokolu.

  No 18. maija atvērts Bibliotēkas Abonements (Parādes 1) un Bibliogrāfijas un informācijas sektors (Vienības 13 -117).

  Darba laiks un noteikumi, kas jāievēro uzturoties Bibliotēkas telpās:

  • Bibliotēkas Abonements atvērts darbdienās no 9.00 līdz 17.00;
  • Bibliotēkā uzturēties atļauts, ievērojot divu metru distanci;
  • Grāmatas un citus izdevumus (turpmāk – grāmatas) aicinām pasūtīt attālināti elektroniskajā katalogā. Pasūtīt nepieciešamos izdevumus var arī rakstot uz e-pasta adresi: biblioteka@du.lv;
  • Nodrošinot bezkontakta izsniegšanas procesu, lietotājam rezervētās grāmatas tiks ievietotas bibliotēkas Abonementa skapīšos, uz kuriem tiks uzrādīts Lietotāja kartes numurs. Grāmatas no skapīšiem lietotāji izņems patstāvīgi, ziņojot par to bibliotekāram;
  • Visas izsniegtās grāmatas nodot iespējams tikai grāmatu nodošanas iekārtās;
  • No lietotājiem saņemtās grāmatas tiks ievietotas 72 stundu karantīnā un būs pieejamas citiem lietotājiem tikai pēc karantīnas termiņa beigām. Šīm grāmatām elektroniskajā katalogā būs statuss „Karantīnā” un tās nebūs iespējams pasūtīt.

  Lūdzam izvērtēt savu veselības stāvokli, un neapmeklēt bibliotēku, ja jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi vai noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, karantīnu vai citus piesardzības pasākumus. Sargāsim sevi un citus!


  Universitātes mājas lapas sadaļā “Bibliotēka” ir pieejamas “Saites” uz e-resursiem, t. sk. saite uz Latvijas Nacionālo Digitālo bibliotēku (grāmatas, periodika, u.c.e-resursi), attālināti pieejami promocijas darbi, noslēguma darbi,izmantojot DUIS paroli, ir sadaļa “Interneta resursi”, var skatīties elektronisko katalogu, jo, ja izdevumam ir e-versija, tā ir pievienota izdevuma aprakstam. Tie, kam Bibliotēkā ir saņemtas paroles EBSCO, ScienceDirect un Scopus datubāžu lietošanai, var tās lietot attālināti.

  Tie lietotāji, kas vēlas lietot šīs datubāzes attālināti, var pieteikt paroles, rakstot uz e-pasta adresi: sandis.kruze@du.lv

  Bibliotēkā saņemtās grāmatas var nodot, atstājot tās grāmatu nodošanas iekārtās pie mācību korpusa Parādes 1 vai Vienības 13. Var pagarināt grāmatu lietošanas termiņu, pieslēdzoties Bibliotēkas elektroniskajam katalogam, vai rakstot uz e-pasta adresi: biblioteka@du.lv.

  Saites:

  Bibliotēkas elektroniskais katalogs

  Daugavpils Universitātes e-resursu repozitorijs

  Valsts nozīmes kopkatalogs

  Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs

  Latgales Centrālās bibliotēkas katalogs

  Nacionālā bibliogrāfija

  Latvijas Nacionālā Digitālā bibliotēka

  Latvijas Nacionālā Digitālā bibliotēka Periodika

  Latvijas Nacionālā Digitālā  bibliotēka Latviešu Dziesmu Svētki (1864–1940)

  DU noslēguma darbi:

  DU noslēguma darbi

  Promocijas darbi

  Arvien vairāk izdevēju un dažādu e-resursu veidotāji, reaģējot uz koronavīrusa Covid-19 izraisīto ārkārtas situāciju pasaulē un studiju pārtraukšanu klātienē, piedāvā uz laiku brīvā piekļuvē dažādas tematikas publikācijas (tostarp par Covid-19), apjomīgas mācību grāmatu kolekcijas, tālmācības kursus u. c.

  Oxford University Press (OUP) brīvpieejas resursi:

  1. Vienkopus OUP materiāli par Covid-19 (pieejami līdz 01.05.2020.)
  2. OUP Epigeum pieejami e-kursi Teaching Online and Blended Learning (pieejami līdz 31.05.2020)

  Elsevier brīvpieejas resursi:

  1. Jaunā Koronavīrusa informācijas centrs: Elsevier brīvpieejas veselības un medicīnas pētniecības materiāli par Covid-19
  2. Jaunā Koronavīrusa (Covid-19) informācijas centrs māszinību un veselības aprūpes speciālistiem
  3. Datubāzē ScienceDirect pievienotas 256 mācību grāmatas (textbooks)
  4. Vienkopus izdevniecības Elsevier materiāli par Covid-19

  Wolters Kluwer brīvpieejas resursi:

  1. Vienkopus izdevniecības Wolter Kluwer materiāli par Covid-19
  2. Datubāzes Ovid rīkkopa medicīnas speciālistiem

  Springer brīvpieejas resursi:

  1. Vienkopus izdevniecības Springer materiāli (grāmatu daļas un žurnālu raksti) par Covid-19

  BioOne brīvpieejas resursi:

  1. Vienkopus BioOne recenzēti materiāli par Covid-19

  Royal Society Publishing brīvpieejas resursi:

  1. Vienkopus Royal Society Publishing materiāli par Covid-19

  SAGE brīvpieejas resursi:

  1. Vienkopus izdevniecības SAGE Journals materiāli par Covid-19

  JSTOR brīvpieejas resursi:

  1. JSTOR piedāvā 26 žurnālu arhīvus par sabiedrisko veselību (pieejami līdz 30.06.2020.)

  Taylor and Francis Group (T&F) brīvpieejas resursi:

  1. Vienkopus T&F grāmatu daļas un žurnālu raksti par Covid-19

  IOP (Institute of Physics) Publishing brīvpieejas resursi:

  1. Vienkopus IOP Publishing žurnālu raksti par Covid-19

  Pārējie brīvpieejas resursi:

  1. Project MUSE kā digitālā satura nodrošinātājs akadēmiskajā vidē piedāvā vairāku Amerikas Savienot Valstu universitāšu akadēmisko izdevniecību materiālus kā brīvpieejas resursus vienkopus
  2. Organizācijas EIFL (Electronic Information For Libraries) sadarbības partneri Eclat Engineering ir radījuši vietni, kurā vienkopus atrodamas saites uz dažādu izdevniecību brīvpieejas resursiem
  3. SIA “Latvijas standarts” nodrošina individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču standartus COVID-19 apkarošanas atbalstam brīvpieejā
  4. ACCUCOMS vietnē apkopoti brīvpieejas resursi
  5. CORD-19 explorer rīks pieejams brīvpieejas resursu izmantošanai
  6. JoVE (Journal of Visualized Experiments) – recenzēta zinātniska videožurnāla platforma – nodrošina piekļuvi eksakto zinātņu materiāliem brīvpieejā * Lai piekļūtu e-resursam, nepieciešams izveidot personīgo profilu (pieejams līdz 15.06.2020.)
  7. Harvard Business Review Press e-book Collection pieejams kompānijas EBSCO host platformā (pieejams līdz 31.05.2020.)
  8. ProQuest LION Premium – tiešsaistes resurss literatūras studijām un pētniecībai (pieejams līdz 26.06.2020.)
  9. ProQuest One Academic – kompānijas ProQuest daudznozaru resursu platforma (pieejams līdz 26.06.2020.)
  10. EDP Sciences (Édition Diffusion Presse Sciences) eksakto zinātņu publikāciju kompānija piedāvā visas e-publikācijas brīvpieejā
  11. University of Michigan Press e-books

  Informācija par dažādu pasaules universitāšu resursu bezmaksas pieeju:

  1. University Press kopiena atver plašu resursu klāstu gan grāmatas, gan žurnālus, lai atbalstītu studentu studiju un zinātniski pētniecisko darbu šajā grūtajā laikā.Vairāk nekā 80 izdevēji ir snieguši informāciju par šiem atvērtās piekļuves materiāliem, kas ir pieejami izmantojot Google pārlūku
  2. Vai pdf versija
  3. American Physological Association (APA) resursu brīvpieeja

  Nosaukums Adrese Tālrunis Darba laiks
  Abonements Parādes iela 1 65428345
  iekš.t. 435
  I – V 9.00 – 17.00

  I – V 06.07.2020. – 31.08.2020. no 10.00 – 13.00

  28.08.2020. slēgts (spodrības diena)
  Lasītava Parādes iela 1 65428345
  iekš.t. 434
  I – V 9.00 – 17.00

  I – V 06.07.2020. – 31.08.2020. no 10.00 – 13.00

  28.08.2020. slēgta (spodrības diena)
  Starpbibliotēku abonements Parādes iela 1 65428345 I – V 9.00 – 20.00
  VI 10.00 – 16.00
  14.03.2020. – 31.08.2020. slēgts

  28.08.2020. slēgts (spodrības diena)
  Bibliogrāfijas un informācijas sektors Vienības iela 13, 117 I – V 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
  25.06.2020. – 31.08.2020. slēgts

  28.08.2020. slēgts (spodrības diena)

  Bibliotēka strādā no pirmdienas līdz sestdienai, brīvdiena – svētdiena.
  Mēneša pēdējā piektdiena (izņemot eksāmenu, ieskaišu un gala valsts pārbaudījumu mēnešus) –  Spodrības diena (Bibliotēka lietotājiem slēgta)


  Cienījamie DU Bibliotēkas lietotāji!

  HUMANITĀRO UN MĀKSLU ZINĀTŅU LASĪTAVA, ABONEMENTS UN STARPBIBLIOTĒKU ABONEMENTS NO 2019. GADA 28. JANVĀRA ATRODAS PARĀDES IELĀ 1

  Nodot un saņemt grāmatas var DU Bibliotēkā Parādes ielā 1.

  Grāmatas var arī ielikt grāmatu nodošanas iekārtā pie mācību korpusa Parādes ielā 1 vai Vienības ielā 13.

  Ja vajadzīgas grāmatas no HUMANITĀRO UN MĀKSLU ZINĀTŅU LASĪTAVAS, lūdzam ziņas par grāmatām sūtīt uz e-pasta adresi: bibliotēka@du.lv

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!