• A- A A+
 • Vakances

  Daugavpils Universitātē tiek izsludināts konkurss uz šādām amata vietām:

  Asociētā profesora amatā:

  • Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes Anatomijas un fizioloģijas katedrā – klīniskās medicīnas nozarē, internās medicīnas apakšnozarē, 1 vieta (darba uzdevums);
  • Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedrā – ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, reģionālās ekonomikas apakšnozarē, 1 vieta (darba uzdevums);
  • Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedrā – ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, finanšu un kredīta apakšnozarē, 1 vieta (darba uzdevums).

  Darba samaksa par pilnu amata slodzi 1225,00 EUR mēnesī.

  Vadošā pētnieka amatā:

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departamentā – bioloģijas nozarē, botānikas apakšnozarē, 1 vieta (darba uzdevums);
  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biotehnoloģiju departamentā – bioloģijas nozarē, ekoloģijas apakšnozarē, 1 vieta (darba uzdevums);
  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Tehnoloģiju departamentā – fizikas un astronomijas nozarē, cietvielu fizikas apakšnozarē, 1 vieta (darba uzdevums);
  • Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Kultūras pētījumu centrā – valodniecības un literatūrzinātnes nozarē, salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē, 1 vieta (darba uzdevums).

  Darba samaksa par pilnu amata slodzi 752,00 EUR mēnesī.

  Pētnieka amatā:

  • Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centrā – izglītības zinātnes nozarē, vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē, 2 vietas (darba uzdevums, darba uzdevums);
  • Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centrā – izglītības zinātnes nozarē, augstskolu pedagoģijas apakšnozarē, 1 vieta (darba uzdevums);
  • Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Sociālo pētījumu centrā – ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē, reģionālās ekonomikas apakšnozarē, 1 vieta (darba uzdevums).

  Darba samaksa par pilnu amata slodzi 752,00 – 601.00 EUR mēnesī.

  Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz DU Administratīvajā daļā, Vienības ielā 13 – 226, Daugavpilī, LV-5401 iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar „Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU”

  Svarīgākie dokumenti

  Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem pretendenti var iepazīties DU mājaslapā publicētajā sludinājumā du.lv/vakances-du/

  Piesakoties konkursam, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un uzglabāšanai Daugavpils Universitātes Administratīvajā daļā. Bez pretendenta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  Svarīgākie dokumenti

  Daugavpils Universitātē tiek izsludināts konkurss uz šādu amata vietu:

  Atklāta doktorantu atlase 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās
  izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros
  „Atbalsts doktorantiem darbam Daugavpils Universitātē”

  Projekta mērķis – Akadēmiskā personāla atjaunotne, nodarbinot doktorantūras studentus un zinātnisko grādu pretendentus, Daugavpils Universitātē šādos studiju virzienos:

  1. Dzīvās dabas zinātnes (4 pozīcijas);
  2. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas (4 pozīcijas);
  3. Veselības aprūpe (4 pozīcijas);
  4. Ekonomika (4 pozīcijas);
  5. Izglītība, pedagoģija un sports (5 pozīcijas).

  Projekta rezultāts – 90% no ESF finansējuma saņēmušajiem doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem turpina strādāt par akadēmisko personālu Daugavpils Universitātē.

  Pieteikšanās termiņš – 2021. gada 1. aprīlis.

  Nodarbinātības ilgums – ne mazāk kā 12 mēneši.

  Prasības pretendentam/-ei:
  – motivācija iesaistīties akadēmiskajā darbā vismaz 12 mēnešus un vēlme turpināt darbu pēc projekta pabeigšanas;
  – priekšroka pretendentam, kas ir pēdējo kursu doktorants vai zinātniskā grāda pretendents (apgūto KP apjoms).

  Iesniedzamie dokumenti:
  – pieteikums, adresēts rektoram (iekļauta informācija par karjeras plānu un promocijas darba laika plānu);
  – CV Europass parauga formātā;
  – publikāciju saraksts.

  Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi cv@du.lv vai pa pastu, adrese: Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401, ar norādi „Atbalsts doktorantiem darbam Daugavpils Universitātē”.

  Plašāka informācija par projektu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā.

  Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Daugavpils Universitāte informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Universitāte.


  Daugavpils Universitāte (Reģ. Nr. 90000065985) īstenojot 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projektus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 25 (Rīgā 2018. gada 9. janvārī), izsludina ārvalstu akadēmiskā personāla atlasi studiju virzienos:

  1. Dzīvās dabas zinātnes (3 pozīcijas)
  2. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas (2 pozīcijas)
  3. Ekonomika ( 3 pozīcijas)
  4. Veselības aprūpe (3 pozīcijas)
  5. Izglītība, pedagoģija un sports (4 pozīcijas)

  Prasības pretendentam/-ei:
  – persona, kas iepriekšējo piecu gadu laikā ir bijusi nodarbināta akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalstu augstskolām;
  – personai ir doktora grāds atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē;
  – personai ir pētnieciskā darba pieredze;
  – personai ir publikācijas atbilstīgā vai radniecīgā zinātņu nozarē;
  – personai ir pieredze mācību materiālu izstrādē vai pilnveidē;
  – persona pielieto inovatīvas mācību metodes studiju procesā;
  – personai ir labas angļu valodas zināšanas (vismaz C1 līmenī saskaņā ar Europass pašnovērtējuma tabulu) un spēja valodas prasmes lietot studiju un metodiskajā darbā.

  Iesniedzamie dokumenti:
  – pieteikums, adresēts rektoram;
  – CV Europass parauga formātā;
  – diploma par zinātnisko grādu kopija/maģistra diploma kopija;
  – publikāciju saraksts par pēdējiem pieciem gadiem.

  Pieteikšanās termiņš – 2021. gada 1. aprīlis.

  Nodarbinātības ilgums – ne mazāk kā 6 mēneši (piesakoties norādiet vēlamo iesaistes akadēmisko gadu)

  1) 2018/2019
  2) 2019/2020
  3) 2020/2021

  Dokumentus sūtīt uz e-pasta adresi cv@du.lv vai pa pastu, adrese: Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401, ar norādi “Konkursam SAM 8.2.2. atlases kārtu ietvaros”.

  Plašāka informācija par projektu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā.

  Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Daugavpils Universitāte informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils Universitāte.

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Aprīlis >
  30 31 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 1 2 3

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!