• A- A A+
 • Vakances

   

  DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE IZSLUDINA KONKURSU

  UZ VĒLĒŠANĀM AKADĒMISKAJOS AMATOS

   
  Struktūrvienība  Amats Vietu skaits         
  Anatomijas un fizioloģijas katedra docents 1
  lektors 1
  Fizikas un matemātikas katedra docents 1
  Ķīmijas un
  ģeogrāfijas katedra
  lektors 1
  Angļu filoloģijas un
  translatoloģijas katedra
  lektors 1
  Vēstures katedra docents 2
  Svešvalodu katedra docents 1
  Pedagoģijas un
  pedagoģiskās psiholoģijas
  katedra
  docents 2
  Sporta katedra lektors 2
  Mākslas zinātņu
  institūts
  asistents 1
  Tiesību katedra docents 1

  Pretendentiem viena mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas dienas (līdz 22.05.2017.) jāiesniedz DU Administratīvajā daļā (Daugavpilī, Vienības ielā 13, 227.kab.) šādi dokumenti:

  • iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • dokumentu noraksti, kas saskaņā ar Augstskolu likumu apliecina amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus;
  • ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, izziņa par to, kādam Latvijā piešķiramajam akadēmiskajam vai zinātniskajam grādam atbilst iegūtais diploms;
  • akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums;
  • saskaņā ar Valsts valodas likumu, valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments;
  • citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

  Plašāka informācija par pretendentiem izvirzītajām prasībām DU Administratīvajā daļā (Daugavpilī, Vienības ielā 13, 227.kab.).


  Daugavpils Universitātē tiek izsludināts konkurss uz šādām amata vietām:

  Asociētā profesora amatā

  • Izglītības un vadības fakultātes Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedrā – psiholoģijas nozarē, pedagoģiskās psiholoģijas apakšnozarē, 1 vieta.

  Vadošā pētnieka amatā

  • Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Reģionālo studiju centrā “Latgales pētniecības institūts” – teoloģijas un reliģiju zinātnes nozarē, baznīcas un reliģiju vēstures apakšnozarē, 1 vieta;

  Vadošā pētnieka amatā

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Tehnoloģiju departamentā, 1 vieta
  • doktora grāds bioloģijas nozarē;
  • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā jomā, kas saistīta ar nanostruktūru un bioloģisku objektu mijiedarbības izpēti;
  • zinātniskā vai akadēmiskā darba stāžs nav mazāks par 5 gadiem;
  • pieredze zinātnisko publikāciju sagatavošanā;
  • vismaz 3 publikācijas biotehnoloģiju jomā, kas publicētas Scopus vai Web of science datu bāzēs iekļautos zinātniskajos žurnālos;
  • vismaz divu svešvalodu prasme.

  Vadošā pētnieka amatā

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biotehnoloģiju departamentā, 1 vieta
  • doktora grāds ķīmijas vai bioloģijas nozarē;
  • pieredze pētījumu projektu vadībā;
  • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā jomā, kas saistīta ar luminiscējošu savienojumu izpēti;
  • zinātniskā vai akadēmiskā darba stāžs nav mazāks par 5 gadiem;
  • pieredze zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju sagatavošanā;
  • vismaz 5 publikācijas, kas publicētas Scopus vai Web of science datu bāzēs iekļautos zinātniskajos žurnālos;
  • dalība vismaz 3 dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs;
  • vismaz divu svešvalodu prasme.

  Vadošā pētnieka amatā

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biotehnoloģiju departamentā, 1 vieta
  • doktora grāds ķīmijas vai bioloģijas nozarē;
  • pieredze pētījumu projektu realizēšanā;
  • pieredze darbā ar modernām analītiskām iekārtām;
  • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā ķīmijas jomā;
  • pieredze zinātnisko publikāciju sagatavošanā;
  • vismaz 3 publikācijas, kas publicētas Scopus vai Web of science datu bāzēs iekļautos zinātniskajos žurnālos;
  • dalība vismaz 3 dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs;
  • vismaz divu svešvalodu prasme.

  Pētnieka amatā

  • Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Reģionālo studiju centrā “Latgales pētniecības institūts” – vēstures nozarē, Latvijas vēstures apakšnozarē, 1 vieta;

  Pētnieka amatā

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biotehnoloģiju departamentā, 1 vieta
  • maģistra grāds bioloģijas nozarē;
  • studijas doktorantūrā bioloģijas jomā;
  • pieredze pētījumu projektu īstenošanā;
  • pieredze darbā ar modernām genomikas iekārtām;
  • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā genomikas un/vai biotehnoloģiju jomā;
  • pieredze zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju sagatavošanā;
  • vismaz 2 publikācijas, kas publicētas Scopus vai Web of science datu bāzēs iekļautos zinātniskajos žurnālos;
  • dalība vismaz 2 dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs;
  • vismaz divu svešvalodu prasme.

  Pētnieka amatā

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biotehnoloģiju departamentā, 1 vieta
  • maģistra grāds bioloģijas vai vides zinātnes nozarē;
  • studijas doktorantūrā bioloģijas jomā;
  • pieredze pētījumu projektu īstenošanā;
  • pieredze darbā ar modernām ķīmijas jomā pielietojamām iekārtām;
  • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā ķīmijas un/vai bioloģijas jomā;
  • pieredze zinātnisko publikāciju sagatavošanā;
  • vismaz 1 patents vai zinātniskā publikācija, kas publicēta Scopus vai Web of science datu bāzēs iekļautos zinātniskajos žurnālos;
  • dalība vismaz 2 dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs;
  • vismaz divu svešvalodu prasme.

  Pētnieka amatā

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamentā, 1 vieta
  • maģistra grāds bioloģijas nozarē;
  • studijas doktorantūrā bioloģijas jomā;
  • pieredze pētījumu projektu īstenošanā;
  • pieredze darbā ar modernām mikroskopijas iekārtām;
  • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā bioloģijas jomā;
  • pieredze zinātnisko publikāciju sagatavošanā;
  • vismaz 1 patents vai zinātniskā publikācija, kas publicēta Scopus vai Web of science datu bāzēs iekļautos zinātniskajos žurnālos;
  • dalība vismaz 2 dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs;
  • vismaz divu svešvalodu prasme.

  Pētnieka amatā

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamentā, 1 vieta
  • maģistra grāds bioloģijas vai veterinārmedicīnas nozarē;
  • studijas doktorantūrā bioloģijas vai medicīnas jomā;
  • pieredze pētījumu projektu īstenošanā;
  • pieredze zinātnisko publikāciju sagatavošanā;
  • vismaz 1 publikācija, kas publicēta Scopus vai Web of science datu bāzēs;
  • dalība vismaz 1 starptautiskā zinātniskā konferencē;
  • vismaz divu svešvalodu prasme.

  Zinātniskā asistenta amatā

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Tehnoloģiju departamentā, 2 vietas:
  • maģistra grāds fizikas nozarē;
  • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā ZnO nanostruktūru sintēzes jomā;
  • vismaz 1 publikācija, kas publicēta Scopus vai Web of science datu bāzēs iekļautos zinātniskajos žurnālos;
  • vismaz vienas svešvalodas prasme.

  Zinātniskā asistenta amatā

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamentā, 1 vieta
  • bakalaura grāds bioloģijas nozarē;
  • studijas maģistrantūrā bioloģijas jomā;
  • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā genomikas un/vai mikroskopijas jomā;
  • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, internets);
  • dalība vismaz 1 starptautiskā zinātniskā konferencē;
  • vismaz vienas svešvalodas prasme.

  Zinātniskā asistenta amatā

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Ekoloģijas departamentā, 1 vieta
  • bakalaura grāds ķīmijas vai bioloģijas nozarē;
  • pieredze pētnieciskajā darbā ķīmijas un/vai bioloģijas jomā;
  • dalība vismaz 1 starptautiskā zinātniskā konferencē;
  • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, internets);
  • vismaz vienas svešvalodas prasme.

  Zinātniskā asistenta amatā

  • Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biotehnoloģiju departamentā, 1 vieta
  • bakalaura grāds ķīmijas nozarē;
  • studijas maģistrantūrā ķīmijas jomā;
  • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā organiskās ķīmijas jomā;
  • dalība vismaz 1 starptautiskā zinātniskā konferencē;
  • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office, internets);
  • vismaz vienas svešvalodas prasme.

  Amatu pretendentiem viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas LR oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz DU Administratīvajā daļā, Vienības ielā 13 – 227, Daugavpilī, LV-5401 iesniegums DU rektoram par piedalīšanos konkursā un pārējie dokumenti saskaņā ar „Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos amatos DU”.

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  Pasākumu kalendārs

  < Maijs >
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!