• A- A A+
 • Profesionālās pilnveides videokursi pedagogiem

  http://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/katalogs.shtml

  1. “Darbs ar skolēniem, kuriem ir uzvedības problēmas” (8 st. x 45 min videolekcijas)

  Kursu mērķauditorija vispārizglītojošo un profesionālo skolu pedagogi.

  Videolekciju kurss veido izpratni par uzvedību, par uzvedības problēmām, to diagnostiku un uzvedības korekcijas iespējām. Kursu programmas apguves rezultātā kursu klausītāji uzzinās par uzvedību kā psiholoģisku kategoriju, izpratīs skolēnu uzvedības veidošanās un attīstības problēmjautājumus. Spēs patstāvīgi izvērtēt un izmantot savā profesionālajā darbā dažādas metodikas un praktiskās pieejas sociālpsiholoģiskajai iedarbībai uzvedības problēmu risināšanā. Kursu lekcijas pieejamas Daugavpils Universitātes e-studiju vidē MOODLE Mūžizglītības sadaļā. Pēc reģistrēšanās un kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei. Pēc kursu programmas apguves kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību (8 st.) par profesionālo pilnveidi

  1. “Bērni ar speciālajām izglītības vajadzībām izglītības procesā: garīgās attīstības un garīgās veselības traucējumi” (8 st. x 45 min videolekcijas)

  Kursu mērķauditorija vispārizglītojošo un profesionālo skolu pedagogi.

  Videolekciju kurss veidos izpratni par vispārējās izglītības iestādes un skolotāja darbu, īstenojot iekļaujošu izglītības procesu mācību iestādē. Pedagogi gūs izpratni par dažādu klasisko, aktīvo un netradicionālo darba metožu pielietojumu skolotāja darba kvalitātes uzlabošanai. Kursu programmas klausītāji pilnveidos zināšanas par iekļaujoša mācību procesa īstenošanas pamatnoteikumiem, atbalsta sistēmas darbu izglītības iestādē; pilnveidos prasmes atlasīt un pielietot dažādas, atbilstošas darba metodes, veicinot iekļaujošu izglītības procesu. Kursu lekcijas pieejamas Daugavpils Universitātes e-studiju vidē MOODLE Mūžizglītības sadaļā. Pēc reģistrēšanās un kursu dalības samaksas veikšanas kursu klausītāji saņem nepieciešamo paroli kursu programmas apguvei. Pēc kursu programmas apguves kursu klausītāji saņem Daugavpils Universitātes apliecību (8 st.) par profesionālo pilnveidi.

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!