• A- A A+
 • Pedagogu tālākizglītības B kursi

  B programmu piedāvājums pedagogiem (sertifikāts)

  Programmas nosaukums Mērķauditorija
  Pedagoģiskās darbības pamati (80 st.) Skolotāji, kuriem nav augstākās pedagoģiskās izglītības, lai iegūtu tiesības strādāt par profesionālās ievirzes izglītības skolotāju, profesionālās izglītības skolotāju, vispārējās vidējās izglītības skolotāju,  vispārējās pamatizglītības skolotāju,  pedagoga palīgu, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju, interešu izglītības skolotāju, izglītības iestādes bibliotekāru/ izglītības iestādes bibliotekāru (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija), internāta, dienesta viesnīcas skolotāju, arodapmācības skolotāju/amatmācības skolotāju, koncertmeistaru, horeogrāfu,  baletmeistaru)
  Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām (72 st.) Skolotāji, kuri strādā programmās ar bērniem ar īpašām vajadzībām (mācīšanās traucējumi, garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture u.c.), lai iegūtu tiesības īstenot speciālās izglītības programmas  bērniem ar mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi u.c.
  Bērncentrētas vides veidošana pirmsskolas
  izglītības iestādē (72 st.)
  Pamatizglītības(1.-4.klašu) un sākumskolas skolotāji, lai iegūtu tiesības strādāt pirmsskolas izglītības iestādē, un skolotājiem ar augstāko pedagoģisko izglītību darbā  ar izglītojamajiem līdz 4 (četru) gadu vecumam 
  Pedagoga – karjeras konsultanta darba organizēšana un vadīšana (72 st.) Skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību, lai iegūtu tiesības veikt skolotāja- karjeras konsultanta darba pienākumus
  Skolotāja mentora darba organizēšana un vadīšana (72 st.) Skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību, lai iegūtu tiesības veikt skolotāja mentora darba  pienākumus
  Izglītības iestādes bibliotekāra darba organizēšana un vadīšana (72 st.) Skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību, lai iegūtu tiesības veikt izglītības iestādes bibliotekāra darba  pienākumus.
  Dabaszinību satura skolotājs (vispārējās pamatizglītības standarts, tās pašas jomas skolotājs) 240 st. Kursu dalībnieki ir vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, profesionālo iestāžu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, kas kursu apguves rezultātā pilnveido profesionālās
  kompetences dabaszinātņu mācību priekšmetu jomā, apgūst ģeogrāfijas mācību satura metodiku un iegūst tiesības mācīt ģeogrāfiju vispārējās pamatizglītības pakāpē.
  Dabaszinātņu fizikas satura skolotājs (vidējās izglītības standarts, tās pašas jomas skolotājs), 240 st. Kursu dalībnieki ir vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, profesionālo iestāžu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, kas kursu apguves rezultātā pilnveido profesionālās
  kompetences dabaszinātņu mācību priekšmetu jomā, apgūst fizikas mācību satura metodiku un iegūst tiesības mācīt fiziku vispārējās vidējās izglītības pakāpē.
  Dabaszinātņu ķīmijas satura skolotājs (vidējās izglītības standarts, tās pašas jomas skolotājs), 240 st. Kursu dalībnieki ir vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, profesionālo iestāžu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, kas kursu apguves rezultātā pilnveido profesionālās
  kompetences dabaszinātņu mācību priekšmetu jomā, apgūst ķīmijas mācību satura metodiku un iegūst tiesības mācīt ķīmiju vispārējās vidējās izglītības pakāpē.
  Dabaszinību matemātikas satura skolotājs (vispārējās pamatizglītības standarts, tās pašas jomas skolotājs), 240 st. Kursu dalībnieki ir vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, profesionālo iestāžu dabaszinātņu mācību priekšmetu pedagogi, kas kursu apguves rezultātā pilnveido profesionālās
  kompetences dabaszinātņu mācību priekšmetu jomā, apgūst matemātikas mācību satura metodiku un iegūst tiesības mācīt matemātiku vispārējās pamatizglītības pakāpē.

  B programmu veidošana turpinās, ņemot vērā klausītāju pieprasījumu/vajadzības!


  PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES CENTRS
  T.: 65422249
  E-pasts: inese.valtere@du.lv

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!