Tulks, tulkotājs

Akadēmiskā maģistra studiju programma “TULKS, TULKOTĀJS “ Fakultāte Humanitārā fakultāte Iegūstamais akadēmiskais grāds tulks, tulkotājs, profesionālais maģistra grāds tulkošanā Studiju veids pilna laika studijas Studiju ilgums 2,5 gadi DU profesionālā maģistra studiju programma “TULKS, TULKOTĀJS “ piedāvā studentiem iespēju attīstīt un uzlabot prasmes un iemaņas gan rakstiskajā tulkošanā, gan mutiskajā tulkošanā. Bez mutiskās tulkošanas šodien nav … Continue reading Tulks, tulkotājs