• A- A A+
 • Izglītības psihologs

  Profesionālā maģistra studiju programma “IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS”
  Fakultāte Izglītības un vadības fakultāte
  Iegūstamā kvalifikācija un profesionālais grāds izglītības psihologs,profesionālais maģistrs psiholoģijā
  Studiju veids pilna laika studijas
  Studiju ilgums 3 gadi

  Uzņemšanas prasības:

  • akadēmiskais bakalaura grāds psiholoģijā, profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā un 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

  Studiju programmas mērķis:

  nodrošināt valsts ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām atbilstošu, kā arī ar ES standartiem saskaņotu profesionālu izglītības psihologu sagatavošanu.

  Studiju programmas galvenie uzdevumi:

  nodrošināt uz nozares zinātņu teorētiskajiem pamatiem balstītas, ar profesijas standartiem saskaņotas, praksei adekvātas un mūsdienu Latvijas kontekstam atbilstošas profesionālās izglītības psihologu studijas; dot iespēju studējošajiem apgūt izglītības psihologa kvalifikāciju, kas sekmētu viņu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos; nodrošināt iespēju veidot jaunas vai pilnveidot esošās psihologa darba prasmes un sagatavot studējošos jaunrades, pētnieciskajam un praktiskajam darbam psiholoģijas nozarē; veicināt psihologa profesionālās ētikas kodeksa izpratni un veidot izglītības psihologa profesionālās darbības organizatoriskās kompetences.

  Studiju programmas saturs:

  psihologa darbs izglītības iestādē; pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes vecumposma psiholoģiskās īpatnības; izglītības psihologa konsultatīvais darbs; psiholoģiskā palīdzība ģimenei; profesionālo prasmju treniņš; rotaļu terapijas pamati; veselības psiholoģija; psiholoģijas mācību metodika; mācīšanas stili un mācību metodes; kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījumu metodoloģija un metodes; mācību procesa organizēšana; pedagoģiskā psiholoģija; publikāciju sagatavošana un uzstāšanas konferencēs; maģistra darba izstrāde, u.c.

  Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

  • turpināt studijas doktora studiju programmā „Psiholoģija”.
  • iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes

  Programmas direktors:
  Dr. psych., asoc.profesors Valērijs Dombrovskis
  e-pasts: valerijs.dombrovskis@du.lv
  tālrunis: 65428636

  Biežāk apmeklētās saites

  Seko mums

  Raksti mums

  Nosūti savu jautājumu, ieteikumu, vai arī vienkārši sazinies ar mums un mēs centīsimies atbildēt cik ātri vien varam!

  Rakstīt ziņu

  DU BUKLETI

  Pieraksties jaunumiem e-pastā

  Nepalaid garām jaunākās ziņas no Daugavpils Universitātes!