DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā (latviešu filoloģijā)
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti

Uzņemšanas prasības

  • bakalaura grāds latviešu filoloģijā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība latviešu filoloģijas jomā;
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Programmas uzdevumi

sniegt akadēmisko izglītību, paplašinot zināšanas filoloģijā, sekmēt prasmju nostiprināšanu zinātniski pētnieciskajā darbā filoloģijas nozarē.

Studiju programmas saturs

dažādas literatūras, valodas, folkloras un kultūras uztveres un pētniecības metodes; padziļinātas zināšanas latviešu literatūras un valodas vēstures, teorijas un kritikas laukā; mūsdienīga izpratne par literāro un kultūras procesu; analītiskas zināšanas valodniecības un literatūrzinātnes jomā; maģistra darba izstrāde, plaši un dziļi priekšstati par izvēlēto pētniecisko tēmu.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • studēt doktorantūrā;
  • iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas angļu filoloģijas zināšanas un prasmes

Programmas direktore

Dr. philol., docente Svetlana Polkovņikova
e-pasts: svetlana.polkovnikova@du.lv
tālrunis: 654 24 238