DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
A+
DUISStudentiemDarbiniekiemProjektiKontakti
dalies:
drukā:
FakultāteHumanitārā fakultāte
Iegūstamais akadēmiskais grādshumanitāro zinātņu maģistrs ar specializāciju:
latviešu filoloģijā , angļu filoloģijā, krievu filoloģijā vai salīdzināmā filoloģijā
Studiju veidspilna laika studijas
Studiju ilgums2 gadi
Studiju kursu aprakstiStudiju kursu apraksti
Kopējais budžeta vietu skaits10

Uzņemšanas prasības

  • bakalaura grāds filoloģijā vai tam pielīdzināmā 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai humanitārozinātņu bakalaura grāds atbilstošajā jomā
  • konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

Programmas uzdevumi

sniegt akadēmisko izglītību, paplašinot zināšanas filoloģijā, sekmēt prasmju nostiprināšanu zinātniski pētnieciskajā darbā filoloģijas nozarē.

Studiju programmas saturs

dažādas literatūras, valodas, folkloras un kultūras uztveres un pētniecības metodes; padziļinātas zināšanas latviešu literatūras un valodas vēstures, teorijas un kritikas laukā; mūsdienīga izpratne par literāro un kultūras procesu; analītiskas zināšanas valodniecības un literatūrzinātnes jomā; maģistra darba izstrāde, plaši un dziļi priekšstati par izvēlēto pētniecisko tēmu.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja

  • studēt doktorantūrā;
  • iekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas angļu filoloģijas zināšanas un prasmes

Programmas direktore

Dr. philol., profesore Zaiga Ikere
e-pasts: zaiga.ikere@du.lv
tālrunis: 654 24 238